2-history

Historik

Familjen Lundin har arbetat med prospektering och produktion av olja i över trettio år. Lundin Petroleum har rötter i det tidiga 80-talet i form av International Petroleum, som sedan blev International Petroleum Corporation (IPC), följt av Lundin Oil i slutet av 90-talet innan det slutligen blev Lundin Petroleum 2001.

I den här presentationen beskrivs de större händelserna i Lundin Petroleums historia från början av 80-talet fram till i dag.

Lundin Historik

1981

Lundin 1981

History 1981

International Petroleum grundas av Adolf H. Lundin med prospekteringstillgångar i Mellanöstern, Texas och Biscayabukten.

1983

Lundin 1983

History 1983

International Petroleum inleder produktion på Salehfältet, offshore Förenade Arabemiraten.

1986

Lundin 1986

History 1986

International Petroleum Corporation (IPC) upptäcker Bukhafältet offshore Oman. Fyndigheten flödar över 2 000 bopd och 22 MMscf gas. Fyndigheten utvärderas och meddelas vara kommersiell 1989.

1988

Lundin 1988

History 1988

Gasfältet Pandora upptäcks av IPC offshore Papua Nya Guinea.

1991

Lundin 1991

History 1991

Fältet Bunga Orkid utanför Malaysia upptäcks av IPC. Fältet ger 4 900 bopd och 47,5 MMscf gas. Ytterligare två fyndigheter görs på Bunga Pakma och Bunga Raya.

1993

Lundin 1993

History 1993

IPC förvärvar 100 procent av Weltonfältet och dess satellitfält tillsammans med produktionsanläggningar, onshore Storbritannien. Welton är det näst största fältet onshore i Storbritannien. Företaget genomför ett optimeringsprogram för borrningar som leder till väsentligt högre produktionsnivåer.

1994

Lundin 1994

History 1994

I juli 1992 får IPC som operatör godkännande för att bygga ut Bukhafältet, Omans första oljefält offshore. Företaget installerar bland annat en oljeplattform och en 35 km lång pipeline till produktionsanläggningen RAKGAS. Projektet slutförs med framgång i april 1994.

Lundin 1994

History 1994

IPC gör ett nytt fynd i Bunga Kekwa i Malaysia/Vietnam. Fyndigheten ger 10 200 bopd och 179 MMscfpd.

1995

Lundin 1995

History 1995

Adolf H. Lundin blir största aktieägare i Sands Petroleum AB i april 1995. I oktober samma år förvärvar Sands Neste Oy:s intressen i Nordsjön som omfattar åtta producerande fält (bl.a. Ninian, Claymore, Nelson och Brae), en fältutbyggnad och ett antal prospekteringslicenser tillsammans med äganderätten till infrastrukturen.

1997

Lundin 1997

History 1997

IPC inleder oljeproduktion i Bunga Kekwa, offshore Malaysia/Vietnam. Första delen av utbyggnaden består av en lättviktsplattform med tre producerande borrningar återkopplade till ett FPSO-fartyg. Den inledande produktionen överstiger 13 000 boepd.

Lundin 1997

History 1997

IPC går samman med Sands Petroleum och bildar Lundin Oil AB. Efter sammanslagningen har Lundin Oil reserver på 158 MMboe, producerande tillgångar i Malaysia/Vietnam och Storbritannien samt verksamhet i ytterligare sex länder i olika delar av världen.

1998

Lundin 1998

History 1998

Lundin Oil upptäcker fältet En Naga North i block NC177 som ligger i Sirte Basin i Libyen. År 1999 upptäcks en annan oljefyndighet längre västerut. Tillsammans har fälten En Naga North och West oljereserver på 100 MMboe.

1999

Lundin 1999

History 1999

Lundin Oil upptäcker som operatör en ny stor oljefyndighet på strukturen Thar Jath i block 5A i södra Sudan. Fyndigheten flödar 4 260 bopd under test. Till följd av utvärderingsprogrammet redovisas bevisade och sannolika bruttoreserver om 149 MMbo.

2000

Lundin 2000

History 2000

Fas två av utbyggnaden av block PM-3, offshore Malaysia/Vietnam inleds med undertecknandet av ett försäljningsavtal för gas. Fas 2 utformas för att integrera fälten Bunga Kekwa, Bunga Seroja och Bunga Raya för att kunna producera 40 000 bopd och 250 MMscfpd. Utbyggnadsplanen omfattar ett antal plattformar och pipelines mellan fälten som återkopplas till en central produktionsplattform.

Lundin 2000

History 2000

Lundin Oil förvärvar Red Sea Oil Corporation. Förvärvet ger Lundin Oil 100-procentigt ägarskap av fälten En Naga North och West som innehåller 100 MMbo och är belägna i Sirte Basin i Libyen.

2001

Lundin 2001

History 2001

Lundin Oil avyttrar de libyska intressena En Naga North och En Naga West till Petro Canada.

Lundin 2001

History 2001

Lundin Oils framgångssaga kulminerar när företaget tas över av Talisman Energy i en affär som värderas till 470 miljoner USD.

Lundin 2001

History 2001

Lundin Petroleum bildas till följd av att det kanadensiska bolaget Talisman Energy förvärvar Lundin Oil AB. Med bolagsledning och teknisk kompetens från Lundin Oil och med prospekteringstillgångar i Sudan och Iran samt ett aktieinnehav i det ryska oljebolaget KMOC börsnoteras Lundin Petroleum på Nya Marknaden i Sverige i september 2001.

2002

Lundin 2002

History 2002

Lundin Petroleum köper Coparex International av BNP Paribas för 172,5 miljoner USD, vilket utökar den befintliga portföljen med prospekterings- och produktionstillgångar i Frankrike, Nederländerna, Tunisien, Venezuela, Indonesien och Albanien. Förvärvet transformerar Lundin Petroleum från ett rent prospekteringsbolag till en betydelsefull aktör inom prospektering och produktion med en produktion om cirka 16 000 boepd.

2003

Lundin 2003

History 2003

I början av 2003 tar Lundin Petroleum sitt första steg in på den norska kontinentalsockeln genom att förvärva 75 procent av aktieinnehavet i det norska prospekterings- och produktionsbolaget OER oil för 30 miljoner NOK.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt