3-corperate-governance

Valberedning

Valberedningen utses i enlighet med den valberedningsprocess som antogs av 2014 års årsstämma och som skall gälla för alla kommande årsstämmor till dess att en förändring föreslås av valberedningen och godkänns av årsstämman. Enligt denna process skall styrelsens ordförande inbjuda fyra av bolagets större aktieägare baserat på aktieinnehav per den 1 augusti varje år, att bilda en valberedning. Ledamöterna av valberedningen är dock, oavsett hur de utsetts, skyldiga att tillvarata alla aktieägares intressen.

I valberedningens uppgifter ingår att ge rekommendationer till årsstämman avseende val av årsstämmans ordförande, styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, ersättning till styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter, inklusive ersättning för kommittéarbete, samt val av och ersättning till revisor. Bolagets aktieägare kan också skicka valberedningen förslag via epost till nomcom@lundin-petroleum.com.

Valberedning inför 2019 års årsstämma
I enlighet med bolagets valberedningsprocess består valberedningen inför 2019 års årsstämma av ledamöter som utsetts av fyra av bolagets större aktieägare per den 1 augusti 2018. Namnen på ledamöterna i valberedningen tillkännagavs och publicerades på bolagets webbplats den 3 september 2018, dvs. inom tidsramen sex månader före årsstämman, såsom föreskrivs i bolagsstyrningskoden. En uppdatering av sammansättningen av valberedningen publicerades på bolagets hemsida den 10 januari 2019 som meddelade att valberedningen numera består av tre ledamöter.

Valberedningen inför 2019 års årsstämma består av Hans Ek (representerar SEB Investment Management med ett aktieägande om 0.6 procent), Ian H. Lundin (representerar Nemesia S.à.r.l och Landor Participations Inc. med ett sammanlagt aktieägande om 27,7 procent, tillika icke-anställd styrelseordförande i Lundin Petroleum AB) och Filippa Gerstädt (representerar Nordea Fonder med ett aktieägande om 1,0 procent). 1 Åsa Nisell (representerade Swedbank Robur Fonder med ett aktieägande om 1,3 procent) var ledamot i valberedningen men lämnade sitt uppdrag i början av januari 2019 eftersom Swedbank Robur Fonder inte längre representerar en av bolagets större aktieägare.

Valberedning inför 2018 års årsstämma
I enlighet med bolagets valberedningsprocess består valberedningen inför 2018 års årsstämma av ledamöter som utsetts av fyra av bolagets större aktieägare per den 1 augusti 2017. Namnen på ledamöterna i valberedningen tillkännagavs och publicerades på bolagets webbplats den 10 oktober 2017, dvs. inom tidsramen sex månader före årsstämman, såsom föreskrivs i bolagsstyrningskoden.

LedamotUtsedd avMötes-
närvaro
Aktier representerade
den 1 aug 2018
Aktier representerade den 31 dec 2018Oberoende av bolaget och bolagsledningenOberoende av bolagets större ägare
Hans EkSEB Investment Management AB
3/30,6%0,5%JaJa
Filippa Gerstädt
Nordea Fonder
3/31,0%1,0%JaJa
Åsa NisellSwedbank Robur Fonder2/221,3%0,5%JaJa
Ian H. LundinNemesia S.à.r.l tillika icke-anställd styrelseordförande i Lundin Petroleum3/327,7%28,1%JaNej3
Summa 30,6%Summa 30,0% (avrundat)

1 Aktieinnehav per den 31 juli 2018.

2 Åsa Nisell var en ledamot av valberedningen men lämnade sitt uppdrag den 9 Januari 2019 som ett resultat av att Swedbank Robur Fonder inte längre var en av bolagets större aktieägare.

3 Se bolagsstyrningsrapporten 2018.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt