4-share-holders-meeting

Bolagsstämma

Årsstämma i Lundin Petroleum 2018 i Stockholm – 3 maj 2018
»Årsstämma 2018 protokoll
»Årsstämma 2018 protokoll – bilagor
»Press release – Återköpsprogram av aktier
»Tal till årsstämman 2018 – Alex Schneiter, VD
»Press release – Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 3 maj 2018
»Webbanmälan årsstämman 2018
»Inbjudan till årsstämma 2018
»Styrelsens rapport avseende utvärdering av ersättningar
»Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
»Styrelsens förslag till vinstutdelning
»Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen
»Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2018 (inkl. valberedningsprocessen)
»Styrelsens förslag till 2018 års ersättningspolicy
»Styrelsens förslag till inrättande av ett LTIP 2018
»Styrelsens förslag att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev
»Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen
»Styrelsens förslag om återköp och försäljning av aktier
»Fullmaktsformulär
»Lundin Petroleum AB:s Valberedning
»Information – årsstämma 2018

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2017 i Stockholm – 4 maj 2017
»Årsstämma 2017 protokoll
»Årsstämma 2017 protokoll – bilagor
»Årsstämma i Lundin Petroleum den 4 maj 2017
»Tal till årsstämman 2017 – Alex Schneiter, VD
»Webbanmälan årsstämman 2017
»Inbjudan till årsstämma 2017
»Styrelsens rapport avseende utvärdering av ersättningar
»Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
»Styrelsens förslag till 2017 års ersättningspolicy
»Styrelsens förslag till inrättande av ett LTIP 2017
»Styrelsens förslag att besluta om nyemission av aktier
»Styrelsens förslag om återköp och försäljning av aktier
»Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22§ aktiebolagslagen
»Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2017 (inkl. valberedningsprocessen)
»Aktieägarförslag
»Rekommendation från styrelsen gällande aktieägarförslag
»Fullmaktsformulär
»Lundin Petroleum AB:s Valberedning
»Information – årsstämma 2017

 

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2017 i Stockholm – 22 mars 2017
»Extra bolagsstämma 2017 protokoll och bilagor
»Kallelse till extra bolagsstämma i Lundin Petroleum
»Styrelsens förslag enligt ABL 18:3
»Styrelsens yttrande enligt ABL 18:4
»Styrelsens redogörelse enligt ABL 18:6
»Revisorns yttrande
»Informationsbroschyr utdelning av aktier
»Fullmaktsformulär

 

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2016 i Stockholm – 30 maj 2016
»Extra bolagsstämma 2016 protokoll
»Extra bolagsstämma 2016 protokoll – bilagor
»Extra bolagsstämma – press release
»Extra bolagsstämma presentation
»Anmälan till extra bolagsstämma
»Inbjudan till extra bolagsstämma
»Styrelsens förslag till beslut vid den extra bolagsstämman
»Styrelsens redogörelse enligt Aktiemarknadsnämndens uttalande 2012:05
»Skälighetsutlåtande
»Fullmaktsformulär

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2016 i Stockholm – 12 maj 2016
»Årsstämma 2016 protokoll
»Årsstämma 2016 protokoll – bilagor
»Video till årsstämma 2016 – Alex Schneiter, VD
»Tal till årsstämman 2016 – Alex Schneiter, VD
»Årsstämma 2016 presentation – Alex Schneiter, VD
»Årsstämma i Lundin Petroleum den 12 maj 2016
»Reviderad version – Styrelsens förslag till 2016 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram
»Webbanmälan årsstämman 2016
»PR – Lundin Petroleum kallelse till årsstämma 2016
»Styrelsens rapport avseende utvärdering av ersättningar
»Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
»Styrelsens förslag till 2016 års ersättningspolicy
»Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22§ aktiebolagslagen
»Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2016 (inkl. valberedningsprocessen)
»Fullmaktsformulär
»Information – årsstämma 2016
»Lundin Petroleums valberedning

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2015 i Stockholm – 7 maj 2015
» Årsstämma 2015 protokoll
» Årsstämma 2015 protokoll – bilagor
»Tal för AGM 2015 – Ashley Heppenstall, VD
»AGM 2015 presentation – Ashley Heppenstall, VD
»PR – Årsstämma i Lundin Petroleum AB den 7 maj 2015
»PR – Lundin Petroleum kallelse till årsstämma 2015
»Styrelsens rapport avseende utvärdering av ersättningar
»Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
»Styrelsens förslag till 2015 års ersättningspolicy
»Styrelsens förslag till 2015 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram
»Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22§ aktiebolagslagen
»Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2015 (inkl. valberedningsprocessen)
»Fullmaktsformulär
»Webbanmälan årsstämman 2015
»Information – årsstämma 2015
»Lundin Petroleums valberedning

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2014 i Stockholm – 15 maj 2014
» Årsstämma 2014 protokoll
» Årsstämma 2014 protokoll – bilagor
»Årsstämma webcast presentation – Ashley Heppenstall
»Årsstämma i Lundin Petroleum 2014
»PR – Lundin Petroleum kallelse till årsstämma 2014
»Styrelsens rapport avseende utvärdering av ersättningar
»Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
»Styrelsens förslag till 2014 års ersättningspolicy
»Styrelsens förslag till 2014 års långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogram
»Styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22§ aktiebolagslagen
»Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2014 (inkl. valberedningsprocessen)
»Fullmaktsformulär
»Webbanmälan årsstämman 2014
»Information – årsstämma 2014
»Lundin Petroleums Valberedning

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2013 i Stockholm – 8 maj 2013
»Årstämma 2013 protokoll
»Årsstämma – Ashley Heppenstall anförande
»PR – Årsstämma i Lundin Petroleum 2013
»PR – Kallelse till årsstämma 2013
»Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2013 (inkl. valberedningsprocessen)
»Styrelsens rapport avseende utvärdering av ersättningar
»Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
»Styrelsens förslag till 2013 års ersättningspolicy
»Styrelsens förslag att ersätta LTIP för den verkställande ledningen
»Aktieägarförslag
»Styrelsens rekommendation att rösta emot aktieägarförslaget
»Fullmaktsformulär
»Webbanmälan årsstämman 2013
»Information – årsstämma 2013
»Valberedningen för Lundin Petroleum

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2012 i Stockholm – 10 maj 2012
»Årsstämma 2012 protokoll
»PR – Årsstämma i Lundin Petroleum
»Årsstämma – Ashley Heppenstall anförande
»Årsstämma – Ian H. Lundin anförande
»Expertutlåtande från Sven-Erik Alhem mot en utredning
»PR – Kallelse till årsstämma 2012
»Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2012 (inkl. valberedningsprocessen)
»Styrelsens rapport avseende utvärdering av ersättningar
»Revisors yttrande om tillämpningen av principerna för ersättning
»Styrelsens förslag till 2012 års ersättningspolicy
»Aktieägarförslag
»Styrelsens rekommendation att rösta emot aktieägarförslagen
»Fullmaktsformulär
»Webbanmälan årsstämman 2012
»Information – årsstämma 2012
»Valberedningen för Lundin Petroleum

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2011 i Stockholm – 5 maj 2011
»Årsstämma 2011 protokoll
»PR – Årsstämma i Lundin Petroleum
»Årsstämma – Ashley Heppenstall webpresentation
»PR – Kallelse till årsstämma 2011
»Handlingar inför årsstämman 2011
»Valberedningens arbete och förslag inför årsstämman 2011
»Styrelsens rapport avseende utvärderingen av ersättningar
»Revisors yttrande avseende riktlinjer om ersättningar
»Fullmaktsformulär
»Webanmälning årsstämman 2011
»Valberedningen för Lundin Petroleum

 

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2011 i Stockholm – 4 november 2010
»Extra bolagsstämma – protokoll
»Etrion prospectus november 2010
»Extra bolagsstämma – presentation
»PR- Extra bolagsstämma godkände utdelningen av aktier i Etrion
»Handlingar inför extra bolagsstämma
»Fullmaktsformulär
»Presentation över utdelningen av Etrion aktier
»Kallelse till extra bolagsstämma
»Extra bolagsstämma webregistration
»Lundin planerar att dela ut aktier i Etrion

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2010 i Stockholm – 6 maj 2010
»Årsstämma 2010 protokoll
»Förslag beträffande ersättningar m.m.
»Presentation av Nomineringskommittén
ȁrsstamma 2010 Рpresentation
»PR – Årsstamma i Lundin Petroleum 2010
»Årsstamma livesänd – Ashley Heppenstall, VD
»Revisors yttrande
»Handlingar inför årsstämman 2010
»Valberedningen 2010
»Kallelse till årsstämma 2010
»Valberedningen för Lundin Petroleum

 

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2010 i Stockholm – 22 March 2010
»Extra bolagsstämma – protokoll
»PR – Extra bolagsstämma godkände avknoppningen
»Handlingar inför extra bolagsstämma
»PR – Kallelse till extra bolagsstämma
»Informationscirkulär – EnQuest

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2009 i Stockholm – 13 maj 2009
»Årsstämman 2009 – protokoll
»Webpresentation – Årsstämman 2009
»Presentation av Nomineringskommittén
»Förslag beträffande ersättningar m.m.
»Årsstämman pressrelease – 13 maj 2009
»Revisors yttrande
»Handlingar inför årsstämman 2009
»Valberednings arbete och förslag inför årsstämman 2009
»Kallelse till årsstämma 2009
»Dambisa F. Moyo föreslås till ny styrelseledamot
»Valberedningen för Lundin Petroleum

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2008 i Stockholm – 13 maj 2008
»Årsstämman 2008 – protokoll
»Webpresentation – Årsstämman 2008
»Årsstämman 2008 presentation PDF – C.A. Heppenstall, VD
»Presentation av Nomineringskommittén
»Förslag beträffande ersättningar m.m.
»Årsstämman pressrelease – 13 maj 2008
»Handlingar inför årsstämman 2008
»Kallelse till årsstämma 2008
»Nomineringskommitté för Lundin Petroleum

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2007 i Stockholm – 16 maj 2007
»Årsstämman – protokoll – 16 maj 2007 (PDF)
»Årsstämman pressrelease – 18 maj 2007
»Årsstämma presentanionen 2007 – Webcast
»Årsstämma presentationen (PDF)
»Presentation av Nomineringskommittén (PDF)
»Styrelsens förslag beträffande ersättningar (PDF)
»Handlingar inför årsstämman 2007 – 4 maj 2007
»Kallelse till Ordinarie Bolagsstämma 2007 – 17 april 2007

 

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2010 i Stockholm – 16 april 2007
»Bolagstämmoprotokoll
»Handlingar till Extra Bolagsstämma 21 juli 2006 – PDF
»Proformaredovisning – PDF

 

Extra bolagsstämma i Lundin Petroleum 2006 i Stockholm – 21 juli 2006
Den extra bolagsstämma hölls fredagen den 21 juli 2006 i Stockholm

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2006 i Stockholm – 17 May 2006
»Notice of AGM 2006
»Remuneration Policy (PDF)
»AGM 2006 information (PDF in Swedish)
»AGM webcast – 17 May 2006
»AGM press release – 17 May 2006
»Minutes of AGM 2006 (PDF in Swedish)

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2005 i Stockholm – 19 maj 2005
»Ladda ner Bolagsstämmoprotokoll 19 maj 2005 (PDF 2.7MB)
»Bolagsstämma webcast presentation – A. Heppenstall, Koncernchef och VD

 

Årsstämma i Lundin Petroleum 2004 i Stockholm – 19 maj 2004
Ordinarie bolagsstämma i Lundin Petroleum AB hölls i Stockholm onsdagen den 19 maj 2004.

Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003.

Till styrelseledamöter omvaldes Adolf H. Lundin, Carl Bildt, C. Ashley Heppenstall, Kai Hietarinta, Ian H. Lundin, Lukas H. Lundin, William A. Rand och Magnus Unger.

Bolagsstämman beslutade att ingen utdelning skall utgå för verksamhetsåret 2003.

Bolagsstämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag:

– att bemyndiga styrelsen att besluta om emission av totalt högst 25 000 000 nya aktier samt att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att möjliggöra för bolaget att anskaffa kapital för finansieringen av verksamheten och för genomförandet av företagsförvärv;

och

– att emittera högst 2 250 000 teckningsoptioner inom ramen för bolagets personaloptionsprogram. Optionsrätterna berättigar till nyteckning av aktier under perioden 31 maj 2005 till och med 31 maj 2007 till en teckningskurs som motsvarar 110 procent av genomsnittlig börskurs på bolagets aktie under tiden från och med den 19 maj 2004 till och med den 4 juni 2004.

– att styrelsearvode skall utgå med ett belopp om 2,7 miljoner kronor att fördelas av styrelsen inom sig. Arvodet inkluderar arbete i styrelsens kommittéer. Vidare föreslås att ett belopp om högst 4,5 miljoner kronor ställs till styrelsens förfogande för arvodering av styrelseledamöter för särskilda uppdrag utöver styrelseuppdraget. Revisorerna föreslås erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt