lupe_covers_newwebsite_aboutus_sve3

Lundin Petroleum är ett ledande oberoende olje- och gasbolag med strategiskt fokus på Norge

Hållbart värdeskapande

Lundin Petroleum grundades 2001 och förvärvade de första tillgångarna på den norska kontinentalsockeln 2003. Som operatör har vi vuxit till att bli en av de största arealinnehavarna i Norge och vi har en stark produktionstillväxt för kommande år.

Med en bevisad förmåga att finna, bygga ut och producera olje- och gasresurser befäster vi vår ställning som en av de starkaste aktörerna att kunna dra fördel av ytterligare tillväxt.

Värdeskapande startar med vår viktigaste resurs – våra medarbetare

Genom vår inkluderande och högpresterande arbetsmiljö har vi lyckats attrahera och behålla de mest talangfulla medarbetarna i branschen. Vi kommer att fortsätta bygga på denna fasta grund av medarbetare i världsklass för att säkerställa våra framtida framgångar.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt