Om bolaget

 

Vårt medarbetare
Lundin Petroleums integrerade team av geologer, geofysiker och tekniska experter har utvecklat en kreativ metod för att analysera den tillgängliga informationen och infört en visionär syn på prospektering av olja och gas.

Vår vision
Vår vision är att med fokus på våra kärnområden utveckla ett lönsamt prospekterings- och produktionsbolag på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt för det långsiktiga värdet för våra aktieägare och samhället.

Vårt ansvar
Lundin Petroleum är fast beslutet att bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Detta innebär att potentiell påverkan på människor och miljö vägs in i såväl de strategiska besluten som verksamheten på fälten.

Visste du....

att Lundin Petroleum grundades 2001 med andelar i endast tre prospekteringslicenser

Visste du....

att Lundin Petroleum är det nuvarande största oberoende olje- och gasbolaget i Europa, mätt i börsvärde

Visste du....

att Lundin Petroleum har cirka 400 medarbetare

Visste du....

att vid slutet av 2016 hade Lundin Petroleum medarbetare från 29 olika nationaliteter inom verksamheten världen över

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt