Niomånadersperioden som avslutades den 30 september 2017

1 november 2017

Lundin Petroleum rapporterar starka resultat för de första nio månaderna 2017. Höga produktionsnivåer till fortsatt låga verksamhetskostnader och ett högre oljepris har resulterat i en betydande ökning av intäkter, EBITDA och operativt kassaflöde jämfört med samma period 2016.

Höjdpunkter under tredje kvartalet
·   Rekordhögt EBITDA och operativt kassaflöde grundat på hög produktion, låga kostnader och högre oljepris.
·   Produktion för kvartalet över prognos. Produktion för helåret förväntas hamna inom övre delen av eller strax över prognosintervallet om 80-85 Mboepd.
·   Fortsatt låga verksamhetskostnader som för helåret förväntas bli lägre än prognosen om 4,60 USD per fat.
·   Positiv uppdatering av Johan Sverdrupprojektet där Fas 1 är till 60 procent slutförd med ytterligare kostnadsminskningar.
·   Helårsprognosen för 2017 års utbyggnadskostnader sänks från 1 085 MUSD till 980 MUSD.

Finansiella resultat

Kvarvarande verksamhet
———————————
jan 2017-
30 sep 2017
9 månader

—————-
1 jul 2017-
30 sep 2017
3 månader
—————-
1 jan 2016-
30 sep 2016
9 månader
————–
1 jul 2016-
30 sep 2016
3 månader
————–
1 jan 2016-
31 dec 2016
12 månader
————–
Produktion i Mboepd 87,1 89,2 55,3 67,5 59,3
Intäkter i MUSD 1 403,3   517,2 623,8 269,0 950,0
EBITDA i MUSD 1 071,7   382,4 475,8 215,3   752,5
Operativt kassaflöde i MUSD 1 095,5   389,6 557,0 243,0 857,9
Periodens resultat i MUSD 431,8 227,0 263,4   169,8 -399,3
Resultat per aktie i USD1   1,28 0,67 0,83 0,52 -0,79
Resultat per aktie efter full utspädning i USD1 1,28 0,67 0,82   0,51 -0,79
Nettoskuld 4 024,0 4 024,0 4 307,1 4 307,1 4 075,5

Beloppen i ovanstående tabell avser kvarvarande verksamhet (inklusive jämförelseperioderna för 2016),
1 Baserat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.

Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
”Lundin Petroleum rapporterar ännu ett kvartal med starka resultat och rekordhögt operativt kassaflöde och EBITDA, tack vare fortsatt hög produktion från våra viktigaste tillgångar. Med dessa utmärkta resultat är vi på god väg mot en helårsproduktion som förväntas hamna inom övre delen av eller strax över prognosintervallet och våra verksamhetskostnader för helåret förväntas bli lägre än prognosen om 4,60 USD per fat.

Utbyggnaden av Johan Sverdrup fortsätter att utvecklas positivt, både vad gäller själva genomförandet av projektet och ytterligare kostnadsminskningar. Fas 1 är nu till 60 procent slutförd och över 40 miljoner arbetstimmar har hittills lagts ned. Kostnaderna för Fas 1 är cirka 25 procent lägre och för Fas 2 cirka 50 procent lägre än när utbyggnadsplanen lämnades in och jag är förvissad om att vi kommer se ytterligare kostnadsbesparingar allteftersom projektet framskrider.

Vi är fortfarande optimistiska över den stora prospekteringspotentialen i södra Barents hav, trots att de senaste resultaten varit en besvikelse. Detta är ett nytt, outforskat område där ytterligare prospektering behövs för att kunna förstå och frigöra dess fulla potential. Före årets slut genomför vi två prospekteringsborrningar på Filicudiförlängningen (Hufsa och Hurri) och vi kommer inom kort att meddela borrprogrammet för 2018 som är inriktat på fler strukturer i södra Barents hav, Utsirahöjden och Mandalhöjden.

Under det tredje kvartalet såg vi en återhämtning av oljepriset till följd av ökad efterfrågan, minskande oljelager och utsikten om en förlängd OPEC kvot. Jag är förvissad om att denna uppåtgående trend kommer att fortsätta allteftersom vi ser effekterna på utbudssidan till följd av branschens brist på investeringar under de senaste åren. Lundin Petroleum är i en bättre position än någonsin för att kunna dra fördel av den återhämtning vi nu ser på oljemarknaden, med en produktion som förväntas fördubblas mot slutet av 2022 och med rekordlåga verksamhetskostnader på mindre än 5 USD per fat under de närmaste tio åren. Med fokus på kostnadsdisciplin, effektiv drift och hög nivå vad gäller hälsa, säkerhet och miljö kommer Lundin Petroleum fortsätta driva en spännande organisk tillväxtstrategi.”

Webbsänd presentation
Hör Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, kommentera rapporten i en webbsändning som startar kl. 09.00 onsdagen den 1 november 2017.

Presentationen kan följas live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:

Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

 

Link to webcast

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Leiv Eriksson Barents Sea