johan-sverdrup-p1-installation

Minskat antal aktier och röster i Lundin Petroleum AB

Minskat antal aktier och röster i Lundin Petroleum AB

30 augusti 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att, efter inlösen av 16 procent av de utestående aktierna i bolaget, uppgår det totala antalet utestående aktier och röster i Lundin Petroleum per den 30 augusti 2019 till 285 924 614.

Det totala antalet utestående aktier och röster har ändrats som ett resultat av minskningen av aktiekapitalet genom indragning av 54 461 831 aktier, vilken beslutades på den extra bolagsstämman som hölls den 31 juli 2019 och registrerades hos Bolagsverket i augusti 2019.

Minskningen av antalet utestående aktier har skett som en följd av transaktionerna med Equinor ASA och Equinor Energy AS, som meddelades den 7 juli 2019.