Mindre gasfyndighet på Korpfjellstrukturen i sydöstra Barents hav

29 augusti 2017

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att Statoil AS (Statoil) har slutfört prospekteringsborrning 7435/12-1 på Korpfjell i PL859 i sydöstra Barents hav. Borrningen resulterade i en mindre, icke-kommersiell gasfyndighet.

Borrningens huvudsakliga mål var att påvisa olja i reservoarbergarter från mellersta juraperiod till sen triasperiod. Borrningen påträffade en gaskolonn om 34 meter i sandsten av god reservoarkvalitet. Gasfyndigheten på Korpfjell uppskattas innehålla resurser om mellan 40 och 75 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), brutto.

Omfattande datainsamling och provtagning har utförts och resultaten från borrningen kommer nu att analyseras.

Detta är den första prospekteringsborrningen i PL859 som tilldelades under 2016 i den 23:e licensrundan.

Alex Schneiter, vd och koncernchef för Lundin Petroleum, kommenterar: ”Södra Barents hav fortsätter att utgöra ett spännande område med betydande återstående prospekteringsresurser, i vilket bolaget har etablerat ett stort arealinnehav över tre geologiska förlängningar med hög prospekteringspotential.

Samtidigt som resultaten från Korpfjellborrningen inte är vad vi hoppades på är detta den första borrningen som genomförs i sydöstra Barents hav och mer prospektering kommer att behövas för att förstå det här områdets potential. Ytterligare borrning förväntas genomföras i PL859 under 2018 för att testa ytterligare prospekteringspotential. Dessutom planeras en borrning under nästa år på den stora strukturen Signalhornet i PL857, vilken är belägen cirka 300 km söder om Korpfjell.

Innan årets slut kommer vi även att genomföra tre borrningar på två geologiska förlängningar i södra Barents hav med hög prospekteringspotential, Loppahöjden och Filicudi, så vi är fortsatt förväntansfulla över den betydande prospekteringspotentialen i området.”

Borrningen genomfördes av den halvt nedsänkbara borriggen Songa Enabler till ett vertikalt djup om 1 540 meter under havsytan och i ett vattendjup om 253 meter. Borrningen kommer att pluggas igen permanent och lämnas.

Lundin Norway har en licensandel om 15 procent i PL859 och Statoil är operatör med en licensandel om 30 procent. Övriga partners är Chevron med 20 procent, Petoro med 20 procent och ConocoPhillips med 15 procent.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt