Lundin Petroleum publicerar årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018

6 mars 2019

Lundin Petroleum AB:s (Lundin Petroleum) årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2018 har publicerats och finns tillgängliga på www.lundin-petroleum.com.

2018 var ett enastående år för Lundin Petroleum då bolagets högklassiga tillgångar genererade rekordstarkt operativt kassaflöde, EBITDA och fritt kassaflöde. De goda framtidsutsikterna för generering av kassaflöde under det kommande årtiondet innebär att Lundin Petroleum har kunnat meddela en uppdaterad utdelningspolicy som är såväl attraktiv som hållbar samt att styrelsen föreslår att årsstämman 2019 fattar beslut om en kontantutdelning för 2018 om 500 miljoner USD, att utbetalas kvartalsvis. Målsättningen är att kunna öka utdelningen ytterligare i takt med att bolaget växer.

En ansvarsfull verksamhet och kommersiell framgång går hand i hand. Lundin Petroleums affärsmodell att skapa långsiktigt och hållbart värde för såväl aktieägare som samhället i stort bygger på en verksamhet som drivs på ett säkert, ansvarsfullt och koldioixidsnålt sätt. Arbetet med att minska utsläppen i verksamheten fortsatte under 2018 och Lundin Petroleum kan stolt konstatera en branschledande position inom detta område med en koldioxidintensitet som är omkring en fjärdedel av branschgenomsnittet i världen. Lundin Petroleums hållbarhetsrapport ger utförlig information om styrning och resultat vad gäller bolagets hållbarhetsarbete, inklusive klimatfrågor.

Rapporterna kan laddas ned på www.lundin-petroleum.com. Tryckt årsredovisning kan beställas på hemsidan eller via telefon 08-440 54 50.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt