Lundin påbörjar prospekteringsborrning på Børselvstrukturen

31 augusti 2017

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har påbörjat prospekteringsborrning 7220/6-3 på Børselvstrukturen i PL609 på Loppahöjden i södra Barents hav.

Borrningen är belägen i samma geologiska förlängning som oljefyndigheterna Alta och Neiden, cirka 18 km nordväst om fyndighetsborrningen på Neiden.

Borrningens huvudsakliga mål är att testa reservoaregenskaperna och kolvätepotentialen i karbonatreservoarer från perm- och karbonperiod. Børselvstrukturen uppskattas innehålla obekräftade prospekteringsresurser om 244 Mmboe, brutto.

Borrningen kommer att genomföras med den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson och förväntas ta cirka 35 dagar. Planerat totalt djup är cirka 1 300 meter.

Lundin Norway är operatör för PL609 med en licensandel om 40 procent. Partners är DEA Norge AS och Idemitsu Petroleum Norge AS med licensandelar om 30 procent vardera.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt