sverdrup-sailaway

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2019 samt information om kapitalmarknadsdagen

Lundin Petroleum meddelar investeringsbudget och produktionsprognos för 2019 samt information om kapitalmarknadsdagen

30 januari 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar investeringsbudget för 2019 för utbyggnad, utvärdering och prospektering som uppgår till 1,23 miljarder USD, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med 2018 års investeringsnivå till följd av beslut som förväntas tas avseende nya projekt. Produktionsprognosen för 2019 är mellan 75 och 95 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd).

2019 prognos2018 resultat
Produktion75 – 95 Mboepd81,1 Mboepd
VerksamhetskostnadUSD 4,25 per boeUSD 3,66 per boe
UtbyggnadsutgifterMUSD 930MUSD 702
UtvärderingsutgifterMUSD 80MUSD 160
ProspekteringsutgifterMUSD 220MUSD 151

 

Långsiktig prognosUppdaterad prognosTidigare prognos
Produktion>150 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion första fasen (2020)>130 Mboepd Johan Sverdrup, första fasen
>170 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion hela fältet (2023)>160 Mboepd Johan Sverdrup, platåproduktion
Verksamhetskostnad3,2 – 4,2 USD per fat efter Johan Sverdrups produktionsstart3,9 – 4,4 USD per fat efter Johan Sverdrups produktionsstart

 

Produktionsprognos för 2019
Den genomsnittliga produktionen för 2018 var 81,1 Mboepd, vilket var i den övre delen av det uppdaterade prognosintervallet för helåret om 78 till 82 Mboepd. Produktionsprognosen för 2019 är mellan 75 och 95 Mboepd och representerar tiden runt den beräknade produktionsstarten från Johan Sverdrup i november 2019, där intervallet i prognosen inkluderar tidig start i oktober 2019 till sen start i början av 2020. Vid prognosintervallets medianvärde kommer Lundin Petroleums produktion till 75 procent från Edvard Griegfältet, 15 procent från Alvheimområdet och 10 procent från Johan Sverdrupfältet.

Mot bakgrund av de starka resultaten från befintliga produktionstillgångar och Luno II-projektet, som förväntas beslutas inom kort, har den långsiktiga produktionsprognosen höjts. Lundin Petroleums produktion förväntas överstiga 150 Mboepd när första fasen av Johan Sverdup når platåproduktion år 2020 och överstiga 170 Mboepd när platåproduktion för hela fältet nås år 2023.

Utbyggnadsbudget
Utbyggnadsbudgeten för 2019 uppgår till 930 miljoner USD, vilket är en ökning med cirka 30 procent jämfört med 2018. I och med godkännandet för Johan Sverdrupprojektets andra fas kommer utbyggnadsutgifterna för Johan Sverdrup att ligga på ungefär samma nivå som för 2018. Ökningen av utbyggnadsbudgeten avser främst Luno II, det förlängda borrtestet på Rolvsnes och de kompletterande borrningarna på Edvard Grieg. Budgeten innefattar också bolagets ökade licensandelar i Luno II och Rolvsnes efter de nyligen genomförda transaktionerna med Equinor och Lime Petroleum.

Omkring 70 procent av 2019 års budgeterade utbyggnadsutgifter avser Johan Sverdrup, där Lundin Petroleum är partner (licensandel 22,6%). 2019 kommer att bli ännu ett aktivt år för projektet då de två återstående processdäcken för boende- och processanläggningsplattformen ska installeras, de kombinerade anläggningarna tas i drift och åtta förborrade produktionsborrningar anslutas, varefter ytterligare borrningar kommer att påbörjas. Den första fasen är till 85 procent slutförd och löper enligt tidtabell med förväntad produktionsstart i november 2019. Den andra fasen godkändes under 2018 och de viktigaste kontrakten har tilldelats, konstruktionsarbeten har påbörjats och projektet fortskrider enligt plan.

Omkring 20 procent av de budgeterade utbyggnadsutgifterna avser projektet Luno II (licensandel 65%) och det förlängda borrtestet på Rolvsnes (licensandel 80%). Lundin Petroleum är operatör för båda dessa projekt som förväntas beslutas under det första kvartalet 2019 och byggas ut samtidigt som återkopplingar längs havsbotten till Edvard Grieg.

De budgeterade utgifterna för Edvard Grieg (licensandel 65%), där Lundin Petroleum är operatör, inkluderar utgifter avseende strömförsörjning från land för Utsirahöjdsområdet samt förberedelsearbete inför ett kompletterande borrprogram som kommer att beslutas under året.

De budgeterade utgifterna för Alvheimområdet, där Lundin Petroleum är partner, innefattar en kompletterande borrning på Volund (licensandel 35%) och borrning för ett produktionstest på Froskstrukturen i PL340 (licensandel 15%) som kommer att producera genom Bøylaanläggningarna.

Utvärderingsbudget
Utvärderingsbudgeten för 2019 är 80 miljoner USD före skatt och är inriktad på att ta sju potentiella nya projekt närmare utbyggnad. Programmet inkluderar två utvärderingsborrningar.

Till följd av de positiva resultaten från det förlängda borrtestet på Altafyndigheten under 2018, där Lundin Petroleum är operatör, planeras en utvärderingsborrning på Alta- och Gohtafyndigheterna i antingen PL609 (licensandel 40%) eller PL492 (licensandel 40%). En utvärderingsplan kommer att tas fram efter att den stora mängden ny information från såväl det förlängda borrtestet som insamlad 3D-seismik (TopSeis) har analyserats. Därutöver planeras en utvärderingsborrning på fyndigheten Lille Prinsen i PL167 (licensandel 20%) med mål att nå betydande ytterligare resurser jämfört med nuvarande estimat. Utvärderingsbudgeten för 2019 inkluderar även utgifter för en så kallad FEED-studie samt studier för utbyggnadsplanen för Luno II och det förlängda borrtestet på Rolvsnes.

Prospekteringsbudget
Prospekteringsbudgeten för 2019 är 220 miljoner USD före skatt. Med totalt 15 planerade prospekteringsborrningar är detta Lundin Petroleums hittills största prospekteringsprogram och har som mål att nå över 750 MMboe obekräftade nettoresurser.

Nio prospekteringsborrningar är planerade i norska Nordsjön, varav fyra i större Utsirahöjdsområdet, tre i Alvheimområdet, en i Mandalhöjden och en i norra delen av Nordsjön.

De fyra borrningarna i större Utsirahöjdsområdet omfattar en borrning på Goddostrukturen i PL815 (licensandel 60%) som är en förlängning av oljefyndigheten Rolvsnes, en borrning med två mål som planeras på strukturerna Jorvik och Tellus East i PL338 (licensandel 65%) och syftar till att avgränsa Edvard Griegfältet, en borrning på JK-strukturen i PL916 (licensandel 20%) samt en borrning med två mål som planeras på strukturerna Evra och Irving i PL820S (licensandel 30%). De tre planerade borrningarna i Alvheimområdet är alla belägna i PL869 (licensandel 20%) med mål i strukturerna Rumpetroll, Froskelår Main och Froskelår NE. Borrning på Froskelår Main pågår för närvarande. I Mandalhöjdsområdet planeras en borrning med två mål på strukturerna Vinstra och Otta i PL539 (licensandel 20%) och en borrning kommer att genomföras på Gladsheimstrukturen i PL921 (licensandel 15%) i norra delen av Nordsjön.

Fyra prospekteringsborrningar är planerade i södra Barents hav, varav två på strukturerna Gjøkåsen Shallow och Gjøkåsen Deep i PL857 (licensandel 20%), en på den djupare delen av Korpfjellstrukturen i PL859 (licensandel 10%) och en på strukturerna Pointer och Setter i PL767 (licensandel 50%). Borrningarna på Gjøkåsen Shallow och Pointer/Setter pågår för närvarande.

Två prospekteringsborrningar är planerade i Norska havet, en på Toutatisstrukturen i PL896 (licensandel 20%) och en på Lynghaugstrukturen i PL758 (licensandel 20%).

Information om kapitalmarknadsdagen 2019
Lundin Petroleums kapitalmarknadsdag 2019 kommer att hållas på Londonbörsen klockan 15.00 den 30 januari 2019. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums ledning och operativa team att presentera bolagets strategi och 2019 års program för utbyggnad, prospektering och utvärdering.
CMD webbsänd presentation länk