Lundin Petroleum har omförhandlat förmånligare lånevillkor

4 juni 2018

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att bolaget har omförhandlat förmånligare lånevillkor avseende den reservbaserade kreditfaciliteten om 5 miljarder USD.

De senaste årens utmärkta operativa resultat har inneburit att Lundin Petroleum har kunnat omförhandla några av kreditfacilitetens viktigaste kommersiella villkor.

Räntemarginalen har minskat från 315 till 225 baspunkter baserat på nuvarande lånenivå. De förbättrade villkoren innebär en lägre engagemangsavgift samt en reviderad räntemarginal om mellan 200 och 250 baspunkter beroende på lånenivå.

Kreditfacilitetens totala lånebelopp om 5 miljarder USD och löptiden fram till slutet av 2022 är oförändrade.

Omförhandlingen har inneburit att antalet banker som ingår i syndikatet som tillhandahåller kreditfaciliteten har minskat från 28 till 27.

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

24th round