Förvärv som ger identisk ägarstruktur i Luno II och Edvard Grieg

3 oktober 2018

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har ingått avtal med Equinor Energy AS (Equinor), i enlighet med vilket Lundin Norway kommer att förvärva Equinors 15-procentiga licensandel i PL359 där oljefyndigheten Luno II är belägen. Lundin Norway är operatör för PL359.

Förvärvet innebär att Lundin Norway ökar sin licensandel i PL359 till 65 procent och att partnerskapen i Edvard Grieg och Luno II blir desamma, såväl kommersiellt som operativt, vilket möjliggör för optimerad produktion och ökat värde för båda fälten. Transaktionen innebär en kontant ersättning från Lundin Norway till Equinor samt att en 20-procentig licensandel i PL825, där prospekteringsstrukturen Rungne ligger, överförs till Equinor.

Transaktionen sker med verkan från den 1 januari 2018 och är villkorad av sedvanligt godkännande från norska staten.

Luno II ligger cirka 15 km söder om Edvard Griegplattformen på Utsirahöjden där Lundin Norway är operatör och uppskattas innehålla bruttoresurser om mellan 40 och 100 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe). Utbyggnadskonceptet för Luno II är en återkoppling längs havsbotten till Edvard Griegplattformen och målsättningen är att lämna in en utbyggnadsplan och få projektet godkänt i början av 2019.

Lundin Norway är operatör för PL359 med en licensandel om 50 procent före transaktionen. Partners är OMV med 20 procent samt Equinor och Wintershall med 15 procent vardera.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
“Jag är mycket nöjd med detta strategiska förvärv på Utsirahöjden som ökar vår licensandel i den högkvalitativa Luno II fyndigheten med ytterligare 15 procent och vi förväntar oss att kunna få utbyggnaden godkänd i början av 2019. Den här transaktionen innebär att partnerskapen i Edvard Grieg och Luno II blir desamma och visar på vår målsättning att komplettera en framgångsrik organisk tillväxtstrategi med värdeskapande förvärv.”

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt