Investors

Kort översikt

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas med en välbalanserad portfölj.

Viktiga investeringar

Fortsatt tillväxt möjliggörs av starkt operativt kassaflöde och en stark balansräkning
» 2017 EBITDA 1 501,5 MUSD
» 2017 operativt kassaflöde 1 530,0 MUSD

Prospektering – organisk tillväxt genom borrning
» Gigantisk oljefyndighet på Johan Sverdrup i Norge
» Betydande fyndighet på Altastrukturen i Barents hav
i Norge under 2014
» Ytterligare prospekteringsborrningar i Norge
» 2018 års prospekterings- och utvärderingsprogram
– 11 borrningar

Reserver – omvandla fyndigheter till kassaflöde
» 2P reserver 726,3 MMboe
» 3P reserver 895,5 MMboe
» Betingade resurser 203 MMboe

Produktion – omvandla fyndigheter till kassaflöde
» Stark produktion och låga verksamhetskostnader
» Produktion för 2017: 86.1 Mboepd
» Produktionsprognos för 2018: 74–82 Mboepd

Opportunistisk värderealisering – frigöra värde i vår tillgångsportfölj
» Avknoppning av tillgångar i icke-Norge under 2017
» Avknoppning av tillgångar i Storbritannien under 2010
» Utdelning av aktier i Etrion under 2010

Nasdaq Stockholm Ticker: LUPE
Årslägsta/högsta
(januari 2018 – maj 2018):
SEK 178/257
Utestående aktier: 340,4 miljoner
Produktion 2017: 86,1 Mboepd
2P reserver: 726,3 MMboe
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt