Investors

Kort översikt

Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende bolag för prospektering och produktion av olja och gas med en välbalanserad portfölj.

Viktiga investeringar

Fortsatt tillväxt möjliggörs av starkt operativt kassaflöde och en stark balansräkning
» 2016 EBITDA 902,6 MUSD
» 2016 operativt kassaflöde 1 010,8 MUSD

Prospektering – organisk tillväxt genom borrning
» Gigantisk oljefyndighet på Johan Sverdrup i Norge
» Betydande fyndighet på Altastrukturen i Barents hav
i Norge under 2014
» Ytterligare prospekteringsborrningar i Norge och Malaysia
» Återstående borrprogram för prospektering för 2017
– 2 borrningar med målsättning att nå obekräftade
resurser om >175 MMboe, netto

Reserver – omvandla fyndigheter till kassaflöde
» 2P reserver 714,1 MMboe

Produktion – omvandla fyndigheter till kassaflöde
» Stark produktion och låga verksamhetskostnader
» Produktion för 2016: 59 300 boepd
» Produktionsprognos för 2017: 80,000–85,000 boepd

Opportunistisk värderealisering – frigöra värde i vår tillgångsportfölj
» Avknoppning av tillgångar i icke-Norge under 2017
» Avknoppning av tillgångar i Storbritannien under 2010
» Utdelning av aktier i Etrion under 2010

Nasdaq Stockholm Ticker: LUPE
Årslägsta/högsta
(september 2016 – september 2017):
SEK 146,2/201,5
Utestående aktier: 340,4 miljoner
Produktion 2016: 59 300 boepd
Reserver: 714,1 MMboe
Betingade resurser: 249 MMboe
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt