Investors

Historiska skattekrediter (tax pools)

februari 2019

Dokumentet härintill innehåller viktig information som är relevant för finansiell modellering av Lundin Petroleum.

  • A high-level explanation of the Norwegian offshore fiscal regime
  • Depreciation schedule from historical capital expenditure, net to Lundin Petroleum
  • Year-end tax loss position

För ytterligare information vänligen kontakta:

Edward Westropp, VP Investor Relations
Sofia Antunes, Investor Relations Officer

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.