Investors

Historiska skattekrediter (tax pools)

februari 2018

Dokumentet härintill innehåller viktig information som är relevant för finansiell modellering av Lundin Petroleum.

  • Övergripande förklaring av skattesystemen (skatt/royalty och produktionsdelningskontrakt) i de länder där Lundin Petroleum har verksamhet
  • Årliga, historiska krediter för kostnadstäckning (tax pools) för modellering av produktionsdelningskontrakt
  • Nedskrivningstabeller för modellering av skatt/royalty och produktionsdelningskontrakt
  • Årliga skatteunderskott för modellering av skattesystem
  • Avtalat pris för gas

För ytterligare information vänligen kontakta:
Alex Budden, VP Communications & Investor Relations
Sofia Antunes, Investor Relations Officer

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt