Investors

Brev till aktieägarna

Alex Schneiter

“Vår nyckeltillgång Edvard Grieg fortsätter att prestera bättre än väntat.”

Alex Schneiter
Koncernchef och vd

7 november 2018

Vi kan visa på ännu ett bra kvartal med goda operativa och finansiella resultat, tack vare högkvalitativa tillgångar som fortsätter att prestera starkt och högre råvarupriser. För andra kvartalet i rad rapporterar vi EBITDA som överstiger 500 miljoner USD och även ett rekordhögt fritt kassaflöde för kvartalet på cirka 230 miljoner USD.

Vår nyckeltillgång Edvard Grieg fortsätter att prestera bättre än väntat. De tio produktionsborrningarna har nu en produktionskapacitet som är ungefär dubbelt så hög som den tillgängliga anläggningskapaciteten som avtalats för Edvard Griegfältets produktion. Resultaten från reservoaren fortsätter också att överträffa förväntningarna och har hittills inte producerat vatten i någon större utsträckning, vilket innebär att platåproduktionen kommer att förlängas med cirka sex månader fram till mitten av 2020.

Under det tredje kvartalet tog vi även våra utvärderingsprojekt ett steg närmare utbyggnad och vi har nu sex potentiella projekt framför oss. Genom framgångsrik produktionstestning och en ökning av resurserna för Rolvsnes och Alta har vi lyckats minska osäkerheten vad gäller kommersiell gångbarhet för dessa unika fyndigheter. I syfte att skapa kommersiell och driftsmässig överensstämmelse med partnerskapet för Edvard Grieg, ökade vi även vår licensandel i PL359 där Luno II-fyndigheten ligger till 65 procent, då återkoppling till Edvard Griegfältet planeras för denna fyndighet.

Arbetet med första fasen av Johan Sverdrupprojektet utvecklas väl och enligt tidsplan och är nu till mer än 80 procent slutförd. Installationsprogrammet fortsätter att göra framsteg och all infrastruktur på havsbotten samt stålunderställ är nu på plats på fältet liksom två av de fyra processdäcken. Samtliga förborrade produktionsborrningar är slutförda och såväl oljeexportledningen som strömkabeln från land har installerats. I oktober 2018 togs strömförsörjningen från land i drift, vilket är en milstolpe för projektet och innebär att Johan Sverdrup blir ett av de mest koldioxideffektiva fälten i världen. Positiva uppdateringar har också gjorts för projektet under rapporteringsperioden i form av minskade investeringskostnader, reservökningar och ändrad produktionsstart för första fasen som nu beräknas till november 2019. Utbyggnadsplanen för den andra fasen lämnades också in.

Vi har ännu ett intensivt kvartal framför oss då vi kommer att fortsätta arbeta på att göra våra viktigaste projekt kommersiellt gångbara, vilket inkluderar utbyggnaden av Luno II där utbyggnadsplan kommer att lämnas in i början av 2019 samt förlängt borrtest på Rolvsnes. Vi kommer att genomföra tre prospekteringsborrningar med stor potential i våra kärnområden Froan Basin, Mandalhöjden och sydöstra Barents hav. Vi kommer även att genomföra två viktiga uppföljande prospekteringsborrningar i Alvheimområdet där prospekteringsrisken har minskat betydligt i och med framgången på Froskfyndigheten som gjordes tidigare i år. Vår organiska tillväxtstrategi fortsätter att leverera och jag ser fram emot ännu ett framgångsrikt kvartal.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt