Investors

Brev till aktieägarna

Alex Schneiter


“ På Johan Sverdrup nådde vi en betydande milstolpe i och med slutförandet av installation offshore av alla plattformar och broar i slutet av mars. Arbetet med sammankoppling och driftsättning har nu börjat på allvar ”

Alex Schneiter
Koncernchef och vd

2 maj 2019

Det glädjer mig att kunna presentera ännu ett kvartal av starka resultat i hela vår verksamhet. Våra fält Edvard Grieg och Alvheim har ännu en gång levererat enastående produktionseffektivitet. Detta har tagit produktionen för kvartalet till den övre delen av förväntningarna, samtidigt som vi fortsätter att hålla branschledande låga verksamhetskostnader och bibehåller våra väl etablerade resultat inom hälsa, säkerhet och miljö. Dessutom har trenden med de lägsta nivåerna av koldioxidintensitet i branschen på Edvard Griegfältet fortsatt och uppgår till mindre än en fjärdedel av genomsnittet i världen.

På Johan Sverdrup nådde vi en betydande milstolpe i och med slutförandet av installation offshore av alla plattformar och broar i slutet av mars. Arbetet med sammankoppling och driftsättning har nu börjat på allvar, samtidigt som anslutning till de åtta förborrade produktionsborrningarna pågår. Eftersom merparten av driftsättningen av dessa anläggningar utförs på land, och kan installeras i ett enda lyft med fartyget Pioneering Spirit, så är jag övertygad om att vi når produktionsstart enligt plan i november 2019 för denna tillgång i världsklass.

På vår kapitalmarknadsdag i januari presenterade jag de sju potentiella projekt vi har i pipeline och jag kan med glädje konstatera att fyra av dessa nu är på gång. Detta, tillsammans med besluten avseende den första utbyggnadsfasen av Solveig och borrtestet på Rolvsnes samt åtaganden avseende de kompletterande borrningarna på Edvard Grieg, gör att vår platåproduktionsprofil i det större Edvard Griegområdet kommer att utökas ytterligare. Detta är ett tydligt exempel på hur en organisk tillväxtstrategi kan skapa betydande värde på ett hållbart sätt.

Under kvartalet utökade vi också vårt borrprogram för prospektering med ytterligare två borrningar och med dessa totalt 17 borrningar blir 2019 års program vårt mest omfattande någonsin. Året har börjat bra med framgångar vid Froskelårborrningen i närheten av Alvheim. Det återstående programmet har som målsättning att nå obekräftade resurser på över 400 MMboe, netto, vilket säkerställer att det betydande prospekteringsprogrammet för året fortsätter.

Vi har haft en stark start på året och med färdigställandet av installation av plattformarna på Johan Sverdrup, det pågående prospekteringsprogrammet med hög potential, stark produktion med branschledande låga verksamhetskostnader samt väl etablerade resultat inom hälsa, säkerhet och miljö förblir jag fast förvissad om Lundin Petroleums förmåga att fortsätta skapa finansiell och organisk tillväxt.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.