Investors

Brev till aktieägarna

Alex Schneiter


“ Våra goda finansiella framtidsutsikter och vår branschledande ställning när det gäller kostnadseffektiv tillväxt innebär att vi kan ge stora och hållbara utdelningar samtidigt som vi fullföljer vår framgångsrika organiska tillväxtstrategi. ”

Alex Schneiter
Koncernchef och vd

06 mars 2019

2018 visade sig vara ett enastående år inom verksamhetens alla områden med utmärkta resultat från våra producerande tillgångar, ett starkt finansiellt resultat och framgångar med våra borrningar. Samtidigt bibehöll vi en av branschens lägsta nivåer av koldioxidintensitet per producerat fat, omkring en fjärdedel av branschgenomsnittet i världen.

Högre råvarupriser, en mycket hög produktionseffektivitet och en verksamhetskostnad under prognos bidrog till ett rekordhögt fritt kassaflöde för 2018. För femte året i rad ersatte vi även med bred marginal producerade volymer med nya reserver. Det glädjer mig därför att styrelsen, mot bakgrund av dessa resultat och bolagets starka finansiella utsikter för det kommande årtiondet, föreslår en årlig kontantutdelning om 500 miljoner USD. Vår målsättning är att kunna öka utdelningen ytterligare i takt med att bolaget växer.

Maximerar värdet från våra producerande tillgångar
Produktionen för 2018 låg i den övre delen av prognos-intervallet för året, tack vare utmärkta resultat från Edvard Grieg och Alvheimområdet. Edvard Griegs platåproduktion har förlängts ytterligare till mitten av 2020 och med de möjligheter till kompletterande borrningar och återkopplingar som vi identifierat i området, kommer vi att kunna fortsätta utnyttja anläggningarna till full kapacitet under många år framöver.

Johan Sverdrup närmar sig produktionsstart
Det stora Johan Sverdrupfältet har nu mindre än ett år kvar till produktionsstart och 2018 var ett avgörande år för
projektets genomförande. Samtliga fyra stålunderställ, liksom processdäcken för borrplattformen och stigrörs-plattformen, har installerats framgångsrikt på fältet. Installation av de återstående processdäcken planeras under våren 2019. Med de goda framsteg som görs för projektet kan jag konstatera att vi ligger bra till i tidsplanen för att starta produktionen i november 2019.

När första fasen når platåproduktion 2020, kommer Lundin Petroleums produktion att överstiga 150 Mboepd, för att sedan öka till mer än 170 Mboepd år 2023 när platåproduktion för hela fältet nås. Allteftersom vår organiska tillväxtstrategi fortsätter att leverera framgångsrika resultat, ser vi även potential för att kunna öka produktionen till över 200 Mboepd.

Produktionstillväxt bortom Johan Sverdrup
Vi hade betydande borrframgångar under 2018. Nya fyndigheter gjordes nära våra kärnområden på Utsirahöjden och i Alvheimområdet och vi tog våra utvärderingsprojekt närmare utbyggnad. Detta innebär att vi nu har sju potentiella nya projekt. För att komplettera vår organiska tillväxtstrategi gjorde vi strategiska förvärv som ökade vårt licensinnehav i viktiga tillgångar. Vi ökade vårt licensinnehav i Luno II för att skapa kommersiella och operativa synergier med partnerskapet för Edvard Grieg. Vi ökade även innehavet i licenser som omfattar oljefyndigheten Rolvsnes och Goddostrukturen för att stärka vår position i ett område som har en sammanlagd resurspotential på över 250 MMboe.

2019 kommer att blir ett av de viktigaste åren i Lundin Petroleums historia. Det startade med en rekordhög tilldelning i 2018 års APA-licensrunda som ökade vårt licensinnehav i Norge med omkring 70 procent jämfört med slutet av 2017. Johan Sverdrup ligger bra till för planerad produktionsstart och vi kommer att genomföra vårt hittills största prospekterings-program med målsättning att nå över 750 MMboe ytterligare nettoresurser.

Jag vill tacka alla mina kollegor för ett enastående 2018 och våra aktieägare samt styrelsen för ert fortsatta stöd. Jag ser fram emot ännu en framgångsrik period av tillväxt och starka resultat för vårt bolag.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.