Investors

Aktieägare

Aktieägarstruktur
Lundin Petroleum hade 28 801 aktieägare per den 31 december 2018.

De 10 största aktieägarna per den 31 december 2018 Antal aktier Andel av aktiekapital/röster, %
Nemesia¹ 95 478 606 28,1
Equinor 68 417 676 20,1
Vanguard 6 959 519 2,0
JP Morgan Asset Management 5 741 518 1,7
Blackrock 5 733 873 1,7
USS Investment Management 4 950 000 1,5
Norges Bank 4 102 761 1,2
State Street Global Advisors 4 058 739 1,2
Credit Suisse 4 047 202 1,2
Nordea Fonder 3 500 205 1,0
Övriga aktieägare 137 396 346 40,4
SUMMA 340 386 445 100,00

¹ Ett investmentbolag som är helägt av en Lundinfamiljetrust.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.