Investors

Aktieägare

Aktieägarstruktur
Lundin Petroleum hade 28 782 aktieägare per den 30 september 2018.

De 10 största aktieägarna per den 30 september 2018 Antal aktier Andel av aktiekapital/röster, %
Nemesia¹ 94 376 494 27,7
Equinor 68 417 676 20,1
JP Morgan Asset Management 4 557 248 1,3
The Vanguard Group 4 531 728 1,3
Nordea Investment Management 4 363 630 1,3
Swedbank Robur Fonder 4 320 008 1,3
Schroder Investment Management 2 809 761 0,8
Wellington Management 2 659 892 0,8
Handelsbanken Fonder 2 516 722 0,7
Blackrock Fund Advisors 2 340 656 0,7
Övriga aktieägare 149 492 630 44,0
SUMMA 340 386 445 100,00

¹ Ett investmentbolag som är helägt av en Lundinfamiljetrust.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt