Investors

ADR-program

Sponsrat nivå 1 ADR-program

Lundin Petroleum upprättade i september 2016 ett sponsrat nivå 1 American Depositary Receipt (ADR) program i USA.

ADR-program är depåbevis som handlas på den amerikanska OTC-marknaden (over-the-counter). En ADR motsvarar en ordinarie Lundin Petroleumaktie.

Deutsche Bank är utsedd till depositionsmottagande bank för ADR-programmet.

OTC ticker: LUPEY
Struktur: Nivå 1 ADR
Handel: OTC
Ratio: (ADR: Ordinarie Lundin Petroleumaktie): 1:1
ADR CUSIP nummer: 55037R 200
ADR ISIN nummer: US55037R2004

Depositionskontakt:

Deutsche Bank Trust Company Americas
www.adr.db.com
adr@db.com

Marknader för distribution
London: +44 (0) 20 7547 6500
New York: +1 212 250 9100
Hong Kong: +852 2203 7854

 

Vanliga frågor om ADR

Följande är endast i informationssyfte och bör inte användas som beslutsunderlag för investeringar i värdepapper i Lundin Petroleum. Denna text innehåller inte all information som kan vara viktig. För mer fullständig information hänvisar vi till depositionsavtalet i sin helhet samt till ADR-versionen som innehåller fullständiga villkor och rekommenderar att egen rådgivning om investering, skatt och juridiska aspekter söks.

Vad är ADR (American Depositary Receipt)?
ADR är omsättningsbara värdepapper som prissätts i US dollar och representerar ägandet av aktier i icke-amerikanska bolag. Lundin Petroleums ADR representerar ägandet av Lundin Petroleums ordinarie underliggande aktier och förvaras av en depositionsbank. Villkoren för dessa värdepapper beskrivs i depositionsavtalet. Innehavare av ADR erhåller utdelning (om och när bolaget beslutar om detta) i US dollar och har efter registrering rätt att rösta vid bolagets aktieägarmöten. Termerna ADR och ADS används ofta omväxlande. ADR har upprättats för att underlätta för amerikanska investerare att köpa, inneha och sälja värdepapper i icke-amerikanska bolag.

Vad är ett ADR ratio?
ADR ratio är förhållandet mellan antalet ADR och ordinarie aktier. En Lundin Petroleum ADR motsvarar en ordinarie Lundin Petroleum aktie.

Vilka är fördelarna med ADR för amerikanska investerare?
Amerikanska investerare kan föredra att köpa ADR istället för ordinarie aktier på det emitterande bolagets hemmamarknad eftersom handel med ADR sker enligt amerikanska marknadsvillkor. ADR möjliggör också att lättare jämföra värdepapper i liknande bolag samt ger tillgång till pris och handelsinformation.

Varför har Lundin Petroleum upprättat ett ADR-program?
Lundin Petroleum har upprättat ett ADR-program för att underlätta för amerikanska investerare att handla med Lundin Petroleumaktien.

Vilken effekt förväntas ADR-programmet ha på aktieägarbasen?
Förhoppningen är att ADR-programmet främjar handel av Lundin Petroleumaktien från amerikanska investerare.

Var finns information och uppdateringar om Lundin Petroleums ADR?
Information om handel finns tillgängligt på depositionsbankens hemsida:
https://www.adr.db.com/drweb/dr_details.html?identifier=8017&identifierType=DRID

På vilken marknad handlas Lundin Petroleum ADR?
Lundin Petroleums ADR handlas på OTC-marknaden (over-the-counter).

Vad är en OTC-marknad?
OTC-marknaden är en decentraliserad marknad för onoterade värdepapper. Handel på OTC-marknaden sker genom ett nätverk av mäklare som förvarar värdepapper i syfte att underlätta för investerare att köpa och sälja.

Vilken depositionsbank använder Lundin Petroleum för ADR-programmet?
Deutsche Bank Trust Company Americas. Depositionsbanken har en central roll i att utfärda samt återkalla ADR. Banken för också ett register över ADR-innehav, gör utdelningar i US dollar (om aktuellt) och underlättar för ADR-innehavare att utnyttja deras rösträtt (om aktuellt).

Hur prissätts Lundin Petroleums ADR?
Lundin Petroleums ADR prissätts i US dollar.

Kommer nya aktier att emitteras i Lundin Petroleum AB? Ökar ADR-programmet det totala antalet aktier i Lundin Petroleum?
Nej, inga nya aktier emitteras och det totala antalet aktier i Lundin Petroleum förblir samma som före ADR-programmet upprättades.

Vad är det för skillnad på att ha registrerat ADR-innehav och innehav i depå?
Registrerat ADR-innehav innebär att investeraren själv är registrerad som ägare i depositionsbankens register. Innehav i depå innebär att investeraren lämnar i uppdrag åt en mäklare, bank eller förvaltare att registrera värdepapper i ett depåsystem.

Hur konverteras ordinarie aktier till ADR?
Ordinarie aktier konverteras till ADR genom en mäklare, rådgivare eller för registrerade ADR-innehavare genom Deutsche Bank Trust Company Americas. Bankens mäklarservice kan kontaktas på +1 212 250 9100 eller +44 207 547 6500.

Var finns information om det totala ADR-innehavet?
För innehav som inte sköts av mäklare, bank eller förvaltare vänligen kontakta depositionsbanken:

Deutsche Bank Shareholder Services
American Stock Transfer & Trust Company
Peck Slip Station
P.O. Box 2050
New York, NY 10272-2050

Email: DB@amstock.com
Avgiftsfri: +1 866 249 2593
Direkt: +1 718 921 8137

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.