lupe_covers_newwebsite_investors_sve3

Vårt starka kassaflöde och likviditet ger oss kapacitet att finansiera vår organiska tillväxt, betala tillbaka våra lån och genomföra utdelningar

Våra starka operativa resultat i kombination med en fortsatt förbättrad makromiljö har positionerat bolaget väl för att kunna öka utdelningar samtidigt som utrymme lämnas för finansiering av vår organiska tillväxtstrategi.

Genom att hålla kvar låga verksamhetskostnader kommer vi att kunna leverera ett ökat fritt kassaflöde och generera hållbara utdelningar och därigenom fortsätta skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.

Stark produktionstillväxt och låga verksamhetskostnader
» Produktion som förväntas fördubblas till 2022 >160 tusen fat oljeekvivalenter
» Verksamhetskostnad som är en av de lägsta i branschen – ~4 USD per fat

Organisk tillväxt förblir vår främsta strategi
» Bevisad förmåga att göra stora oljefyndigheter
» Flera möjligheter till att fortsätta växa organiskt

Transformerande finansiell utveckling
» Starkt kassaflöde och likviditet
» Kapacitet att finansiera tillväxt, betala tillbaka lån och genomföra utdelningar

Värdeskapande
» Långsiktigt hållbar utdelningspolicy

Finansiell kalender

Datum Kommande
30.01.2019 Bokslutsrapporten 2018
02.05.2019 Q1 rapport 2019
31.07.2019 Q2 rapport 2019
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt