Investerare

Lundin Petroleum tar ansvar för att skapa värde åt aktieägarna

Vår målsättning är att förse samtliga investerare med omfattande och korrekt information om vårt bolag. Om du önskar ytterligare investeringsinformation är du välkommen att kontakta:

Visste du....

att familjen Lundin är största aktieägare i Lundin Petroleum med ett aktieinnehav om cirka 29%, följt av Statoil med cirka 20%

Visste du....

att Lundin Petroleums värde har ökat fyrtiofaldigt sedan bolaget grundades 2001

Visste du....

att Lundin Petroleum är börsnoterat på Nasdaq Stockholms Large Cap-lista och ingår i indexet OMX 30.

Visste du....

att ett genomsnitt om 1,9 miljoner Lundin Petroleumaktier omsätts dagligen

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt