lupe_covers_newwebsite_investors_sve3

Vårt starka kassaflöde och likviditet ger oss kapacitet att finansiera vår organiska tillväxt, betala tillbaka våra lån och genomföra utdelningar

Våra starka operativa resultat i kombination med en fortsatt förbättrad makromiljö har positionerat bolaget väl för att kunna öka utdelningar samtidigt som utrymme lämnas för finansiering av vår organiska tillväxtstrategi.

Genom att hålla kvar låga verksamhetskostnader kommer vi att kunna leverera ett ökat fritt kassaflöde och generera hållbara utdelningar och därigenom fortsätta skapa långsiktigt värde för våra aktieägare.

Stark produktionstillväxt och låga verksamhetskostnader
» Produktion som förväntas fördubblas till 2023 ~170 tusen fat oljeekvivalenter
» Verksamhetskostnad som är en av de lägsta i branschen – ~4 USD per fat

Organisk tillväxt förblir vår främsta strategi
» Bevisad förmåga att göra stora oljefyndigheter
» Flera möjligheter till att fortsätta växa organiskt

Transformerande finansiell utveckling
» Starkt kassaflöde och likviditet
» Kapacitet att finansiera tillväxt, betala tillbaka lån och genomföra utdelningar

Värdeskapande
» Långsiktigt hållbar utdelningspolicy

Finansiell kalender

DatumKommande
01.10.2019Handelsdag exkl. utdelning
07.10.2019Utdelningsbetalning
31.10.2019Q3 rapport 2019
02.01.2020Handelsdag exkl. utdelning
09.01.2020Utdelningsbetalning
31.01.2020Bokslutsrapport 2019
DatumTidigareWebbsändningar
31.07.2019Q2 rapport 2019Q2 2019
08.07.2019Utdelningsbetalning –
02.07.2019Handelsdag exkl. utdelning –
02.05.2019Rapport för tremånadersperioden 2019Q1 2019
05.04.2019Utdelningsbetalning –
29.03.2019Årsstämma 2019 –
30.01.2019Kapitalmarknadsdag 2019 presentationKapitalmarknadsdag 2019
30.01.2019Bokslutsrapport 2018Bokslutsrapporten 2018
07.11.2018Rapport för niomånadersperioden 2018Q3 2018
31.07.2018Rapport för sexmånadersperioden 2018Q2 2018
11.05.2018Utdelningsbetalning

IR-kontakter

Ed Westropp
VP Investor Relations
Tel: +41 22 595 10 14
edward.westropp@lundin.ch

Sofia Antunes
Investor Relations Officer
Tel: +41 22 595 10 28
sofia.antunes@lundin.ch

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt