Installation offshore slutförd på Johan Sverdrup

28 mars 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att installation offshore på utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup har slutförts.

Efter att installationen av processdäcken för borrplattformen och stigrörsplattformen genomfördes 2018 har nu de återstående processdäcken bestående av processanläggning och boendeplattformar samt bryggan som länkar dem samman, installerats med framgång offshore på fältet med hjälp av lyftfartyget Pioneering Spirit. Den nu till fullo installerade Johan Sverdrupanläggningen består av fyra stålunderställ och processdäck, tre bryggor som länkar samman plattformarna, olje- och gasledningar anslutna till anläggningarna på land och strömkabeln från land.

All infrastruktur är nu installerad och anslutning och färdigställande av samtliga fyra plattformar kommer att göras parallellt med återkopplingen av de åtta förborrade produktionsborrningarna, före förväntad produktionsstart i november 2019.

Under första fasen kommer Johan Sverdrup att producera 440 Mbopd när platåproduktion har uppnåtts, vilket kommer att öka till 660 Mbopd efter att andra fasen börjar producera under fjärde kvartalet 2022. Vid platåproduktion kommer fältet vid andra fasen att bidra med upp till 25 procent av Norges sammanlagda produktion av olja och gas. Energiförsörjningen från land innebär att en koldioxidintensitet på bara 0,67 CO2 kg per fat uppnås för fältet, vilket är bland de lägsta i världen och 25 gånger lägre än genomsnittet i olje- och gasindustrin. Lundin Petroleums produktionsprognos när Johan Sverdrup första fas når platå i mitten av 2020 överstiger 150 Mboepd och ökar till mer än 170 Mboepd när andra fasen når platå 2023. Detta kommer att uppnås samtidigt som den lägsta verksamhetskostnaden i branschen per fat på mellan 3,2 USD och 4,2 USD per boe bibehålls.

Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
”Vilken enastående prestation och resa Johan Sverdrup har varit. Slutförandet av installationen offshore enligt tidsplan och väsentligt under budget är en viktig milstolpe för projektet och vi kan nu fokusera på färdigställande och återkoppling av de förborrade borrningarna. Lyftet som genomfördes med lyftfartyget Pionneering Spirit har gjort det möjligt för projektet att verkligen optimera och reducera färdigställandefasen offshore, vilket innebär att vi ligger väl i fas för produktionsstart på Johan Sverdrupfältet i november i år. Jag är mycket nöjd med de framsteg som gjorts i detta projekt i världsklass. Johan Sverdrup kommer helt enkelt att bli transformerande för Lundin Petroleum och dess intressenter och kommer att skapa enastående långsiktig värde ”.

Equinor, operatör för Johan Sverdrup, har publicerat bilder och en film som följer installationen, som kan ses på: https://www.equinor.com/en/news/2019-03-22-record-breaking-lift-johan-sverdrup.html

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt