Icke-kommersiell gasfyndighet på Hufsastrukturen i södra Barents hav

22 november 2017

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att dess helägda dotterbolag Lundin Norway AS (Lundin Norway) har slutfört prospekteringsborrning 7219/12-2 på Hufsastrukturen i PL533 i södra Barents hav. Den primära borrningen resulterade i en icke-kommersiell gasfyndighet medan sidospårsborrningen var torr.

Borrningens huvudsakliga mål var att påvisa olja i sandstensreservoarer från jura och triasperiod.

Den primära borrningen 7219/12-2S påträffade en gaskolonn om 22 meter, brutto. Inga kolväten påträffades i sidospårsborrningen 7219/12-2A. Omfattande datainsamling och provtagning har utförts, inklusive loggar och provtagning av borrkärnor och gas.

Borrningen genomfördes med den halvt nedsänkbara borriggen Leiv Eiriksson som efter slutförande kommer att flyttas för att påbörja prospekteringsborrning på Hurristrukturen som också är belägen i PL533.

Lundin Norway är operatör för PL533 med en licensandel om 35 procent. Partners är Aker BP med 35 percent och DEA Norge med 30 percent.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt