Finansiell uppdatering för det Q3 2018 och detaljer för webbsändning 7 november 2018

24 oktober 2018

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för tredje kvartalet 2018 onsdagen den 7 november. En valutakursförlust om cirka 11 MUSD kommer att påverka resultatet för det tredje kvartalet 2018. Försäljningsintäkter hänförliga till produktionstestet på Altafyndigheten kommer att nettoredovisas mot aktiverade utvärderingsutgifter.

Resultatet för det tredje kvartalet 2018 kommer att påverkas av en valutakursförlust som huvudsakligen avser omvärdering av lånebalanser. Denna post är till största delen icke-kassaflödespåverkande och påverkar inte operativt kassaflöde eller EBITDA.

Valutakursförlust
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursförlust om cirka 11 MUSD för det tredje kvartalet 2018. Den norska kronan och Euron försvagades mot US dollarn med mindre än 1 procent. Valutakursförlusten är främst hänförlig till omvärderingen av lånebalanser till den på balansdagen gällande valutakursen.
Redovisning av producerad olja från produktionstestet på AltafyndighetenDet förlängda produktionstestet på Altafyndigheten i PL609 slutfördes med framgång under det tredje kvartalet 2018 och innebar en försäljning om 264 000 fat olja, netto. Intäkterna för oljan som producerades från testet kommer att nettoredovisas mot de aktiverade utvärderingsutgifterna och kommer därmed inte att redovisas som produktion eller intäkter. Ersättningen för försäljningen förväntas erhållas under det fjärde kvartalet 2018.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Petroleum ibland olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part uppgick under det tredje kvartalet 2018 till 92,6 MUSD, vilket kompenseras av inköp av olja från tredje part om 92,4 MUSD. En bruttovinst om 0,2 MUSD kommer därmed att redovisas för det tredje kvartalet 2018 avseende denna tredjepartsförsäljning.

Publicering av rapport och webbsändning den 7 november 2018
Lundin Petroleums rapport för tredje kvartalet 2018 kommer att publiceras onsdagen den 7 november 07.30, följt av en live webbsändning som startar 09.00. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

https://lundinpetroleum.videosync.fi/2018-11-07-q3

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt