Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 2 Maj 2019

Finansiell uppdatering för det första kvartalet 2019 och detaljer för audiocast den 2 Maj 2019

17 april 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) publicerar rapporten för det första kvartalet 2019 torsdagen den 2 maj 2019. Prospekteringskostnader om cirka 37 MUSD före skatt och en valutakursvinst om cirka 1 MUSD kommer att redovisas för det första kvartalet 2019.

Dessa poster är till större delen icke kassaflödespåverkande och kommer inte påverka operativt kassaflöde eller EBITDA.

Prospekteringskostnader
Lundin Petroleum kommer att kostnadsföra prospekteringsutgifter om cirka 37 MUSD före skatt för det första kvartalet 2019, vilket kommer att kompenseras av en skatteintäkt om cirka 29 MUSD. Prospekterings-kostnaderna avser främst de torra borrningarna på strukturerna Gjøkåsen Shallow och Gjøkåsen Deep i PL857 samt Pointer och Setter i PL767.

Valutakursvinst
Lundin Petroleum kommer att redovisa en valutakursvinst om cirka 1 MUSD för det första kvartalet 2019. Den norska kronan förstärktes gentemot US dollarn med cirka 1 procent och Euron försvagades gentemot US dollarn med cirka 2 procent under det första kvartalet 2019. Valutakursvinsten avser främst omvärdering av lånebalanser till balansdagens kurs och är till större delen icke kassaflödespåverkande.

Intäkter från försäljning av olja från tredje part
Utöver försäljning av den egna produktionen, säljer Lundin Petroleum ibland olja från tredje part. Intäkter från försäljning av olja från tredje part uppgick under det första kvartalet 2019 till 40,1 MUSD, vilket kompenserades av inköp av olja från tredje part till samma belopp. Någon vinst eller förlust uppkommer därmed inte för det första kvartalet 2019 avseende denna tredjepartsförsäljning.

Publicering av rapport och audiocast den 2 Maj 2019
Lundin Petroleums rapport för det första kvartalet 2019 kommer att publiceras torsdagen den 2 maj klockan 07.30, följt av en live audiocast som startar klockan 09.00. Lyssna till vd och koncernchef Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten och den senaste tidens utveckling inom Lundin Petroleum.

Följ sändningen live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Internationellt (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

https://lundinpetroleum.videosync.fi/2019-05-02_q1