amg-2018-dividend

Den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,61 SEK per aktie

Den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,61 SEK per aktie

26 september 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den tredje kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD per aktie kommer att uppgå till 3,61 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 1,03 miljarder SEK, motsvarande cirka 105 miljoner USD.1 Den förväntade utbetalningsdagen för den tredje kvartalsvisa utbetalningen är 7 oktober 2019.

Information om den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen:

Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp
(SEK)
Första dag för handel utan rätt till utdelningenAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
3,611,03 billion1 oktober 20192 oktober 20197 oktober 2019

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn som offentliggjordes av Lundin Petroleum den 30 januari 2019, har 2019 års årsstämma beslutat om en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,37 USD per aktie.

I enlighet med utdelningsbeslutet ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på valutakursen för USD till SEK som publiceras av Riksbanken fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,7563.

Information om den beslutade utdelningen finns tillgänglig på www.lundin-petroleum.com.

 

1 Det uppskattade totala utdelningsbeloppet som meddelats tidigare har minskat på grund av att Lundin Petroleum slutförde inlösenförfarandet av 16 procent av de utestående aktierna i augusti 2019.