amg-2018-dividend

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen för 2018 omvandlas från USD till SEK

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen för 2018 omvandlas från USD till SEK

27 mars 2019

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen för 2018 kommer att uppgå till 3,43 SEK per aktie.

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum eller bolaget) meddelar att den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen för 2018 om 0,37 USD per aktie kommer att uppgå till 3,43 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 1,16 miljarder SEK, motsvarande cirka 125 miljoner USD. Den föreslagna utdelningen, inklusive den första kvartalsvisa utbetalningen, är fortsatt föremål för godkännande av 2019 års årsstämma som kommer att hållas den 29 mars 2019.

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn som offentliggjordes av Lundin Petroleum den 30 januari 2019, har styrelsen till 2019 års årsstämma föreslagit en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, motsvarande 500 miljoner USD (avrundat), att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,37 USD per aktie, motsvarande 125 miljoner USD (avrundat).

I enlighet med förslaget ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på Riksbankens valutakurs för USD till SEK fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,2658.

Den första kvartalsvisa utbetalningen av den föreslagna utdelningen kommer därför att uppgå till 3,43 SEK per aktie, vilket motsvarar ett totalt belopp om 1,16 miljarder SEK, motsvarande cirka 125 miljoner USD. Den föreslagna avstämningsdagen för den första kvartalsvisa utbetalningen är den 2 april 2019 och förväntad utbetalningsdag är den 5 april 2019.

Den föreslagna utdelningen, inklusive den första kvartalsvisa utbetalningen, är fortsatt föremål för godkännande av 2019 års årsstämma. Utdelningsförslaget finns tillgängligt på www.lundin-petroleum.com.