amg-2018-dividend

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,43 SEK per aktie

Den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD kommer att uppgå till 3,43 SEK per aktie

27 juni 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen för 2018 om 0,37 USD per aktie kommer att uppgå till 3,43 SEK per aktie, med ett totalt utdelningsbelopp om 1,16 miljarder SEK, motsvarande cirka 125 miljoner USD. Den förväntade utbetalningsdagen för den andra kvartalsvisa utbetalningen är 8 juli 2019.

Information om den andra kvartalsvisa utbetalningen av utdelningen:
Belopp per aktie
(SEK)
Totalt utdelningsbelopp (SEK)Första dag för handel utan rätt till utdelningenAvstämningsdagFörväntad utbetalningsdag
3,431,16 miljarder2 juli 20193 juli 20198 juli 2019

 

I enlighet med den uppdaterade utdelningspolicyn som offentliggjordes av Lundin Petroleum den 30 januari 2019, har 2019 års årsstämma beslutat om en utdelning för 2018 om 1,48 USD per aktie, motsvarande 500 miljoner USD (avrundat), att betalas ut genom kvartalsvisa delbetalningar om 0,37 USD per aktie, motsvarande 125 miljoner USD (avrundat).

I enlighet med utdelningsbeslutet ska varje kvartalsvisa utbetalning, omvandlas till ett belopp i SEK baserat på valutakursen för USD till SEK som publiceras av Riksbanken fyra arbetsdagar före varje avstämningsdag (avrundat till närmaste hela 0,01 SEK per aktie) och valutakursen som använts för omvandlingen är 9,272.

Information om den beslutade utdelningen finns tillgänglig på www.lundin-petroleum.com.