Delårsrapport för sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2017

2 augusti 2017

Lundin Petroleum rapporterar rekordhög produktion, fortsatt låga verksamhetskostnader och ett stabilt operativt kassaflöde för det första halvåret 2017.

Kvarvarande verksamhet: sexmånadersperioden som avslutades den 30 juni 2017 (30 juni 2016)
·   Produktion om 86,1 Mboepd (49,2 Mboepd)
·   Intäkter om 886,1 MUSD (354,8 MUSD)
·   EBITDA om 689,3 MUSD (260,5 MUSD)
·   Operativt kassaflöde om 705,9 MUSD (314,0 MUSD)
·   Resultat om 204,8 MUSD (93,6 MUSD), inklusive en valutakursvinst om 139,2 MUSD (110,2 MUSD)
·   Nettoskuld om 4 081 MUSD (31 december 2016: 4 075 MUSD)
·   Resultat från avyttrad verksamhet om 47,9 MUSD (-27,6 MUSD)

Kvarvarande verksamhet: andra kvartalet som avslutades den 30 juni 2017 (30 juni 2016)
·   Produktion om 89,5 Mboepd (50,6 Mboepd)
·   Intäkter om 464,6 MUSD (209,7 MUSD)
·   EBITDA om 333,5 MUSD (163,1 MUSD)
·   Operativt kassaflöde om 340,0 MUSD (180,6 MUSD)
·   Resultat om 145,6 MUSD (-72,1 MUSD), inklusive en valutakursvinst om 118,8 MUSD (-78,1 MUSD)

Alex Schneiter, koncernchef och vd, kommenterar följande:
Jag är nöjd att kunna meddela att Lundin Petroleum uppvisar utmärkta resultat för det andra kvartalet 2017 samtidigt som vi bibehållit en hög nivå vad gäller hälsa, säkerhet och miljö. Kvartalet kännetecknades av höga produktionsnivåer, låga verksamhetskostnader och ett stabilt operativt kassaflöde. Våra utbyggnadsprojekt utvecklas väl och vi har nått framgång med vår utvärderingsborrning och organiska tillväxt i södra Barents hav. I slutet av april slutförde vi även IPC-avknoppningen som innebar att vi kunde dela ut IPC-aktier till ett värde om 410 miljoner USD till Lundin Petroleums aktieägare.

Lundin Petroleums produktion för det andra kvartalet 2017 överträffade produktionsprognosen. Särskilt Edvard Grieg fortsätter att prestera över förväntan både vad gäller verksamheten under havsbotten som på anläggningarna och jag förväntar mig en ökning av reserverna vid slutet av året. Dessa resultat innebär att vi reviderar vår helårsprognos för andra gången det här året, till en högre produktion om mellan 80 och 85 Mboepd samt lägre verksamhetskostnader om 4,60 USD per fat, från tidigare prognos om 4,90 USD per fat.

Utbyggnaden av Johan Sverdrup fortskrider enligt plan med mer än hälften av Fas 1 av detta projekt i världsklass nu slutfört och vi är på god väg att nå vårt mål om produktionsstart i slutet av 2019. Vi fortsätter samtidigt att arbeta aktivt med vår organiska tillväxtstrategi. Nyligen slutförde vi med framgång utvärderingsborrningen Alta-4 och i augusti startar vårt omfattande borrprogram för prospektering i södra Barents hav där borrning först kommer att genomföras på den betydande Korpfjellstrukturen. Vår organiska tillväxtpotential är hög och ser mer spännande ut än någonsin.

Webbsänd presentation
Hör Alex Schneiter, koncernchef och vd, och Teitur Poulsen, CFO, kommentera rapporten i en webbsändning som startar kl. 09.00 onsdagen den 2 augusti 2017.

Presentationen kan följas live på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:

Sverige:     +46 8 519 993 55
Norge:     +47 23 500 211
Utlandet:    +44 203 194 05 50

Länk till webbsänd presentation

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt