Bokslutsrapport 2018

30 januari 2019

· Starkt finansiellt resultat med rekordhögt fritt kassaflöde om 663 MUSD
· Utdelning om 1,48 USD per aktie, motsvarande 500 MUSD, föreslås av styrelsen för 2018
· Produktion för året om 81,1 Mboepd var i den övre delen av prognosintervallet, till följd av utmärkta resultat från Edvard Grieg
· Verksamhetskostnad för året om 3,66 USD per fat var lägre än uppdaterad prognos
· Johan Sverdrupprojektet löper enligt plan med första fasen till cirka 85 procent slutförd och förväntad produktionsstart i november 2019
· Ökning av bevisade och sannolika reserver till 745 MMboe med en reserversättningsgrad om 163 procent

 

Finansiella resultat1 jan 2018-
31 dec 2018
12 månader
1 okt 2018-
31 dec 2018
3 månader
1 jan 2017-
31 dec 2017
12 månader
1 okt 2017-
31 dec 2017
3 månader
Produktion i Mboepd81,182,186,183,1
Intäkter och övriga intäkter i MUSD2 617,4611,01 997,0593,7
Operativt kassaflöde i MUSD1 847,8419,11 530,0434,5
EBITDA i MUSD1 916,2448,51 501,5429,8
Fritt kassaflöde i MUSD663,0173,3203,7160,6
Periodens resultat i MUSD222,1-105,3380,9-50,9
Resultat per aktie i USD10,66-0,311,13-0,15
Nettoskuld3 398,23 398,23 883,63 883,6

Beloppen i ovanstående tabell för 2017 avser kvarvarande verksamhet.
1 Baserat på periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare.


Kommentar från Alex Schneiter, koncernchef och vd för Lundin Petroleum:
”2018 visade sig vara ett enastående år inom verksamhetens alla områden, med utmärkta resultat från våra producerande tillgångar, starkt finansiellt resultat och stora borrningsframgångar. För femte året i rad har vi med bred marginal ersatt producerade volymer med nya reserver.

”Högre råvarupriser, en mycket hög produktionseffektivitet och en verksamhetskostnad som var lägre än prognos har tillsammans bidragit till ett EBITDA på över 1,9 miljarder USD och ett rekordhögt fritt kassaflöde om 663 miljoner USD för året. Det glädjer mig också att kunna meddela att styrelsen, mot bakgrund av dessa resultat och bolagets starka finansiella utsikter för det kommande årtiondet, har antagit en uppdaterad och hållbar utdelningspolicy som kommer kunna leverera en årlig kontantutdelning om 500 miljoner USD. Vår målsättning är att kunna öka utdelningen ytterligare i takt med att bolaget fortsätter att växa.

”Nyckeltillgångarna Edvard Grieg och Alvheim fortsätter att prestera över förväntan. Produktionseffektiviteten för Edvard Grieg för året låg på 98 procent och resultaten från reservoaren fortsätter att överträffa förväntningarna med betydligt långsammare inflöde av producerat vatten än förväntat, vilket gör att fältets platåproduktion förlängs med sex månader till mitten av 2020. Samtidigt har vi lyckats bibehålla vår ledande position i branschen vad gäller låg koldioxidintensitet per producerat fat, vilken motsvarar en fjärdedel av branschgenomsnittet. Edvard Grieg är verkligen en tillgång i världsklass och ett tydligt bevis på vad som är möjligt när utmärkt reservoarhantering kombineras med nya, moderna anläggningar som drivs med innovativ teknik och praktiska metoder.

”Det gigantiska Johan Sverdrupfältet har nu mindre än ett år kvar till produktionsstart och 2018 har varit ett avgörande år för projektets genomförande. Den första fasen är nu till cirka 85 procent slutförd och alla fyra stålunderställen, liksom processdäcken för borrplattformen och stigrörsplattformen, har installerats offshore. Jag är mycket nöjd över hur projektet utvecklas, de viktigaste nyckeltalen har uppdaterats med såväl lägre investeringskostnader som ökade reserver. Produktionsstart för första fasen beräknas till november 2019 och utbyggnadsplanen för projektets andra fas har lämnats in.

”2018 års prospekterings- och utvärderingsprogram var ett av de mest omfattande vi någonsin genomfört och vi hade betydande framgångar med nya fyndigheter nära våra kärnområden på Utsirahöjden och i Alvheimområdet. Vi har också tagit våra utvärderingsprojekt närmare utbyggnad och har nu identifierat sju potentiella projekt. Produktionstester på Rolvsnes och Alta har minskat osäkerheten vad gäller den kommersiella potentialen för dessa unika fyndigheter. Vi har kompletterat vår framgångsrika organiska tillväxtstrategi genom att addera viktiga tillskott till vår position på Utsirahöjden. I syfte att skapa kommersiella och operativa synergier med partnerskapet för Edvard Grieg ökade vi vår licensandel i Luno II till 65 procent och nyligen meddelade vi vårt strategiska förvärv av Lime Petroleums andelar i de licenser där oljefyndigheten Rolvsnes och Goddostrukturen ingår. Detta ökar vår position i området som har en sammanlagd resurspotential på över 250 MMboe.

”Med blicken framåt kan jag konstatera att 2019 kommer att blir ett av de viktigaste åren i Lundin Petroleums historia. Året har startat med en rekordtilldelning i 2018 års APA-licensrunda som ökat vårt licensinnehav med omkring 70 procent sedan slutet av 2017. Det gigantiska Johan Sverdrupfältet förväntas starta produktion i november och vi kommer att genomföra vårt hittills största prospekterings- och utvärderingsprogram med målsättning att nå över 750 MMboe ytterligare nettoresurser. Jag vill tacka bolagets alla intressenter för deras stöd under året som gått och ser fram emot ännu en period med fortsatt tillväxt och starka resultat.”

Webbsändning
Lyssna till koncernchef och vd Alex Schneiter och CFO Teitur Poulsen som kommenterar rapporten i en webbsändning med start klockan 09.00 onsdagen den 30 januari 2019.

Sändningen kan följas på www.lundin-petroleum.com eller via telefon på telefonnummer:
Sverige: +46 8 519 993 55
Norge: +47 23 500 211
Storbritannien: +44 203 194 05 50
Utlandet (avgiftsfri): +1 855 269 26 05

Webbsänd presentation länk

 

 

Information om kapitalmarknadsdagen 2019
Lundin Petroleums kapitalmarknadsdag 2019 kommer att hållas på Londonbörsen klockan 15.00 den 30 januari 2019. Under kapitalmarknadsdagen kommer Lundin Petroleums ledning och operativa team att presentera bolagets strategi och 2019 års program för utbyggnad, prospektering och utvärdering.
CMD webbsänd presentation länk

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
Lime Assets Utsira High