sverdrup-sunset

Avyttringen om 2,6 procent i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup har slutförts

Avyttringen om 2,6 procent i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup har slutförts

30 augusti 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar att, efter erhållna godkännanden från norska myndigheter har den tidigare meddelade avyttringen om 2,6 procent i utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup till Equinor Energy AS nu slutförts med ekonomisk verkan från den 1 januari 2019. Den kontanta köpeskillingen uppgår till 962 miljoner USD, vilket inkluderar en tilläggsköpeskilling om 52 miljoner USD som är baserad på framtida klassificering av reserver.

Genom slutförandet av avyttringen, vilket följer slutförandet av inlösen av 16 procent av de utestående aktierna i Lundin Petroleum, vilken beslutades vid bolagets extra bolagsstämma den 31 juli 2019 och registrerades hos Bolagsverket i augusti 2019, fullbordas alla aspekter av transaktionerna med Equinor ASA och Equinor Energy AS som meddelades 7 juli 2019. Efter den slutförda avyttringen har Lundin Petroleum en licensandel om 20 procent i Johan Sverdrup unit med ekonomisk verkan från den 1 januari 2019 och genom erhållandet av den kontanta köpeskillingen har den kortfristiga bryggfinansieringen om högst 500 miljoner USD återbetalats i sin helhet och avslutats, återstående belopp kommer att användas för att återbetala en del av utestående lån under Lundin Petroleums reservbaserade kreditfacilitet om 5 miljarder USD.