Responsability

Hållbarhetsrapportering

För Lundin Petroleum är det viktigt att ha ett transparent arbetssätt och att rapportera till intressenter om hur vi uppfyller våra åtaganden. Vår rapportering ger också en god översyn av arbetet, vilket i sin tur gör att vi kan följa vår utveckling och de framsteg som görs samt säkerställer en ständig förbättring av verksamheten.

Rapportering
Lundin Petroleums hållbarhetsrapportering finns inkluderad i bolagets årsredovisning och i årlig rapportering till internationella organisationer som främjar ansvarsfullt företagande såsom FN:s Global Compact och CDP. Lundin Petroleum stödjer även anti-korruptionsinitiativet Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).

Lundin Petroleums hållbarhetsrapport 2017
Lundin Petroleums hållbarhetsrapport i enlighet med riktlinjerna från GRI G4

Lundin Petroleums årsredovisning 2017
Hållbart värdeskapande

FN:s Global Compact
Världens största organisation för ansvarsfullt företagande.
Lundin Petroleum rapporterar till FN:s Global Compact om framstegsarbetet med integrationen av principerna om mänskliga rättigheter, goda arbetsvillkor, miljöhänsyn och anti-korruption genom bolagets hållbarhetsrapport.

CDP
Årlig rapportering om styrning och strategi avseende klimatförändringar och redovisning av växthusgasutsläpp. Under 2016 mottog Lundin Petroleum betyget B-.

» CDP rapporter

Rapport om betalningar till myndigheter
Lundin Petroleum har publicerat en rapport om utbetalningar till stater i enlighet med svensk lagstiftnings implementering av EUs direktiv 2013/34 gällande finansiella- och relaterade rapporter.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt