Responsability

Lundin Foundation

Innovativa lösningar för viktiga hållbarhets- och samhällsfrågor

Lundin Foundation grundades 2005 och är en ledande, internationellt erkänd organisation inriktad på investeringar som leder till positiv samhällspåverkan. Genom Lundin Petroleums partnerskap med Lundin Foundation stödjer vi innovativa lösningar för att möta viktiga hållbarhets- och samhällsutmaningar i Europa. Projekt som stöttar integrering av flyktingar och migranter på arbetsmarknaden genomförs i Sverige och Norge. I norra Norge genomförs även ett projekt med mentorskap och utbildning för unga entreprenörer som driver hållbara affärsidéer.

Mer information om Lundin Foundations projekt finns i 2018 års hållbarhetsrapport.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt