17-environment

Miljö

Värnar om miljön i verksamhetens alla stadier

För Lundin Petroleum är det viktigt att minimera all eventuell miljöpåverkan från verksamheten.

Omfattande miljöpåverkans- och baslinjestudier genomförs både före och under all prospekterings- och produktionsverksamhet för att säkerställa att miljön skyddas.

En fyndighets livscykel, från licensansökan till återställning, har vanligtvis sex viktiga steg vid vilka bolaget noga måste analysera all potentiell påverkan på miljön.

Länkar

Icon Sustainability Report 2018

16.07.2019, 7.24 MB


Icon Environmental policy

26.06.2019, 219.75kB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt