18-sudan

Historik i Sudan

Den 21 juni 2010 inledde den internationella åklagarkammaren i Sverige en förundersökning avseende potentiell delaktighet i brott mot internationell humanitär rätt i Sudan från 1997 till 2003. Vi har samarbetat med åklagarmyndigheten sedan undersökningen inleddes och är övertygade om att det saknas grund för alla anklagelser om felaktigt agerande av någon företrädare för bolaget. Lundin Petroleum är fast förvissat att bolaget var en kraft för utveckling i Sudan och förespråkade att fred skulle uppnås och upprätthållas genom fredliga medel.

Mer information om vår historia i Sudan finns tillgänglig på www.lundinhistoryinsudan.com

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt