Responsability

Säker arbetsmiljö

Säker arbetsmiljö

Vi skapar en säker arbetsmiljö genom:

Proaktiv hantering

 • Gediget HSE-ramverk som gäller för alla medarbetare
 • Aktiv strategi för att identifiera potentiella risker
 • Förebyggande eller begränsande åtgärder som sätts in tidigt
 • Möjlighet att avbryta arbetet vid osäkra förhållanden

Systematisk rapportering

 • Regelbunden rapportering av nyckeltal (KPI:s)
 • Utvärdering av alla incidenter och ”nära tillbud med hög potential”
 • Utbyte av erfarenheter, lärdomar och best practice inom koncernen

Medinflytande

 • Stärka medarbetare att själva ta ansvar för säkra arbetsförhållanden
 • Kompetens och gott omdöme
 • Träning och handledning
 • Ständig vaksamhet
 • Öppna forum för att rapportera problem och risker

Eftersom säkerhet är ett delat ansvar förväntar sig Lundin Petroleum samma engagemang från alla sina uppdragstagare, leverantörer och partners. Detta för att säkerställa högsta säkerhet inom bolagets hela verksamhet.

Länkar

Icon Sustainability Report 2018

16.07.2019, 7.24 MB


Icon Health and safety policy

26.06.2019, 218.97kB

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt