Ansvar

Agerar ansvarsfullt

Vår vision är att förse samhället med energi som utvinns på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Lundin Petroleums verksamhet världen över bedrivs på ett ansvarsfullt sätt med syfte att skapa socialt, miljömässigt såväl som ekonomiskt värde för alla intressenter.

Visste du....

att LTI betyder Lost Time Incident, och är en incident som resulterar i att en person är borta från arbetet minst en dag

Visste du....

att majoriteten av incidenter i Lundin Petroleums verksamhet har varit av lindrig natur,
från ett brutet finger till en stukad fot, och inträffat under vanligt rutinarbete

Visste du....

att Lundin Petroleum uppnådde bästa CDP resultat bland nordiska olje- och gasbolag för rapporteringen under 2014

Visste du....

att Lundin Petroleum blev rankad som en av de mest attraktiva arbetsgivarna i Norge under 2014

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt