Vi utvinner olja och gas på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för
hållbara energisystem med låga koldioxidutsläpp

Vår drivkraft är att uppnå bästa möjliga resultat i alla delar verksamheten och vi tillämpar därför samma professionella och ansvarsfulla synsätt gentemot människor, miljö och samhälle som vi gör i arbetet med att finna olja och gas.

Lundin Petroleums framgång genom åren bygger på ett innovativt tankesätt och medarbetare i världsklass. För att säkra tillväxt även i framtiden fortsätter vi att förbättra vårt hållbarhetsarbete och integrerar det i alla delar av verksamheten genom att:

”Lundin Petroleum har en av de lägsta koldioxidintensitets-nivåerna i branschen”
Alex Schneiter
Vd och koncernchef

En hållbar strategi

Olja och gas står för en stor del av världens energiförsörjning och kommer fortsätta göra det under årtionden framöver. Det internationella energiorganet IEA uppskattar att den globala efterfrågan kommer att öka med 30 procent fram till 2040 och alla typer av energi kommer att behövas i framtida energisystem. Det kommer därför bli än viktigare att vi använder världens begränsade resurser på ett så effektivt och hållbart sätt som möjligt för att bekämpa effekterna av klimatförändringarna.

Då olja och gas är en fortsatt viktig del i framtidens energimix måste också vår industri vara en del av lösningen i att göra dessa energisystem hållbara för samhället och framtida generationer.

En koldioxideffektiv verksamhet

Utmaningen som vi ställs inför är att se till att utvinningen av olja och gas görs på ett så koldioxideffektivt sätt som möjligt. Genom ny teknik för minskade koldioxidutsläpp och en förbättrad utsläppshantering har Lundin Petroleum en av de lägsta koldioxidintensitetsnivåerna (utsläpp per producerat fat olja) i branschen.

Vår verksamhet är fokuserad på Norge vilket innebär att vi följer de mest strikta regler och lagar i världen vad gäller miljöskydd. Vi ser det som en konkurrensfördel att vi kan förse världen med energi som är framtagen på ett koldioxideffektivt och ansvarsfullt sätt, vilket också bekräftar vår syn på att bra affärer och hållbara metoder går hand i hand.

Ansvarsfull verksamhet i södra Barents hav

Södra Barents hav är ett av Lundin Petroleums kärnområden i Norge. Vi har byggt upp ett stort arealinnehav i detta spännande prospekteringsområde där vi ser att det finns betydande resurspotential.

Lundin Petroleum har gjort stora fyndigheter i Loppahöjden och vi är, jämte Statoil, den största aktören i södra Barents hav. Området har hög potential och vi hoppas på att det ska kunna förlänga Lundin Petroleums starka tillväxtprofil under många år framöver.

Norska myndigheter öppnade upp området för olje- och gasverksamhet redan på 80-talet. Omfattande konsultationer med såväl politiker som med allmänheten samt utförliga miljöstudier genomförs innan någon aktivitet påbörjas. Tvärtemot allmän uppfattning är väderförhållandena i södra Barents hav ungefär samma som i Nordsjön och ofta mycket mildare än i Norska havet, vilket innebär att våra verksamhetsområden är isfria året runt.

Lundin Petroleum har en långsiktig ambition i södra Barents hav och ett mycket aktivt borrningsprogram och vi kommer att fortsätta våra aktiviteter där i enlighet med högsta säkerhets- och miljöskyddsstandard.

Fakta om Lundin Petroleums verksamhet i södra Barents hav

Hanterbar arbetsmiljö
•  Grunt vattendjup

•  Milda vindar och vågor
•  Isfritt året runt

Strikt reglerad miljö
•  Ingen prospektering inom 50 km från iskanten
•  Omfattande miljöpåverkansstudier
•  Robust beredskap för nödsituationer och oljeutsläpp

Bästa tillgängliga teknologi
•  Borrig för året runt aktiviteter
•  Utrustad enligt högsta säkerhetsstandard
•  Stand by fartyg vid riggen

Uppförandekod

Vi strävar efter att prospektera och producera olja och gas på ett säkert och miljömässigt ansvarsfullt sätt med syfte att skapa långsiktigt värde för våra aktieägare och samhället i stort.

Uppförandekoden fastställer de riktlinjer som alla medarbetare är skyldiga att följa, från operativ personal till styrelse, för att säkerställa att vi möter detta åtagande.

code-of-conduct-cover-swe

Klicka på bilden för att ladda ner Uppförandekoden

Hållbarhetsrapportering

Transparens är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vi rapporterar därför kontinuerligt till våra intressenter om vad vi gör för att möta våra åtaganden. Genom rapporteringsprocessen får vi också en bättre översikt över våra resultat, vilket gör att vi kan fortsätta förbättra våra hållbara metoder.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt