lupe_covers_newwebsite_responsability_sve3

Vi utvinner olja och gas på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för hållbara energisystem med låga koldioxidutsläpp

En ansvarsfull verksamhet och goda affärer går hand i hand. Vår affärsmodell är att bedriva en effektiv och ansvarsfull verksamhet som främjar såväl våra aktieägare som samhället i stort.

Alex Schneiter
Ordförande och CEO

“Lundin Petroleum producerar olja med en av de lägsta koldioxidintensitetsnivåerna i branschen”

Olja och gas står för en stor del av världens energiförsörjning och kommer fortsätta göra det under årtionden framöver. Därför måste också vår industri vara en del av lösningen i att ta fram energisystem som är hållbara för framtida generationer.

Utmaningen som vi ställs inför är att se till att utvinningen av olja och gas görs på ett så koldioxideffektivt sätt som möjligt. Genom ny teknik för minskade koldioxidutsläpp och en förbättrad utsläppshantering producerar Lundin Petroleum med en av de lägsta koldioxidintensitetsnivåerna i branschen (utsläpp per producerat fat olja).

Vår verksamhet är fokuserad på Norge vilket innebär att vi följer de mest strikta regler och lagar i världen vad gäller miljöskydd. Vi ser det som en konkurrensfördel att vi kan förse världen med energi som är framtagen på ett koldioxideffektivt och ansvarsfullt sätt, vilket också bekräftar vår syn på att bra affärer och hållbara metoder går hand i hand.

Alex Schneiter
Vd och koncernchef

Uppförandekod

Vår drivkraft är att uppnå bästa möjliga resultat i alla delar verksamheten och vi tillämpar därför samma professionella och ansvarsfulla synsätt gentemot människor, miljö och samhälle som vi gör i arbetet med att utvinna olja och gas.

Lundin Petroleums uppförandekod fastställer de riktlinjer som alla medarbetare är skyldiga att följa, från operativ personal till styrelse, för att säkerställa att vi möter detta åtagande.

code-of-conduct-cover-sve

Klicka på bilden för att ladda ner Uppförandekoden

Hållbarhetsrapportering

Transparens är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete och vi rapporterar därför kontinuerligt till våra intressenter om vad vi gör för att möta våra åtaganden. Genom rapporteringsprocessen får vi också en bättre översikt över våra resultat, vilket gör att vi kan fortsätta förbättra våra hållbarhetsarbete.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt