Accelererad tidplan för Johan Sverdrups produktionsstart

Accelererad tidplan för Johan Sverdrups produktionsstart

5 september 2019

Lundin Petroleum AB (Lundin Petroleum) meddelar en tidigareläggning av den beräknade produktionsstarten för utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup. Operatören uppskattar nu att produktionsstart kommer att ske under oktober 2019, istället för i november 2019 som angetts i tidigare prognos.

Utbyggnadsprojektet Johan Sverdrup fortlöper väl genom de sista förberedelsestadierna inför produktionsstart och merparten av projektets anslutnings- och driftsättningsarbeten är nu slutförda. Nu koncentreras arbetet till att slutföra tester av den utrustning och de system som krävs för att hela fältcentret ska fungera som en anläggning och partnerskapet uppdaterar därmed den beräknade produktionsstarten till oktober 2019.

Under den första fasen kommer Johan Sverdrup att producera 440 Mbopd när platåproduktion nås under sommaren 2020, vilket kommer att öka till 660 Mbopd när den andra fasen börjar producera under det fjärde kvartalet 2022. När den andra fasen når platåproduktion kommer fältet att bidra med upp till 25 procent av Norges sammanlagda olje- och gasproduktion. Energiförsörjningen från land innebär att en koldioxidintensitet på strax under 1 CO2 kg per fat uppnås för fältet, vilket är bland de lägsta i världen och 25 gånger lägre än genomsnittet i olje- och gasindustrin.

Lundin Petroleums produktionsprognos överstiger 150 Mboepd när den första fasen når platåproduktion under sommaren 2020 och uppgår till cirka 170 Mboepd när den andra fasen når platåproduktion under 2023. Operatören har meddelat att verksamhetskostnaderna för Johan Sverdrup kommer att vara lägre än 2 USD per fat när den första fasen har nått platåproduktion, vilket ligger väl i linje med den branschledande, låga prognos för verksamhetskostnader om mellan 3,4 USD och 4,4 USD per boe som Lundin Petroleum kan uppvisa för sin tillgångsportfölj.