Senaste nyheter

Verksamhet

Edvard Griegfältet

Produktionsstart av Edvard Grieg är en viktig milstolpe för Lundin Petroleum. Edvard Griegfältet är en del av PL338 på Utsirahöjden […]

> Mer om Edvard Grieg

Johan Sverdrupfältet

Fyndigheten Johan Sverdrup är en av de största oljefyndigheterna som någonsin gjorts på den norska kontinentalsockeln […]

> Mer om Johan Sverdrup

300 miljoner år med kolväten

Vad ligger bakom ett producerande oljefält? I denna film har vi komprimerat en historia över 300 miljoner år till endast tio minuter…

Rapporter och presentationer


Årsredovisning 2016
> Fler rapporter


Hållbarhetsrapport 2016
> Fler rapporter


Företagspresentation
> Fler presentationer

Pressreleaser
> Sök pressreleaser
> Prenumerera på pressreleaser

Webcasts
> Q3 2017 webcast
> Q2 2017 webcast
 Fler webcasts

Finansiell agenda
> 01.02.18 – Bokslutsrapport 17
> 12.02.18 – Kapitalmarknadsdag 2018
Fler datum

IR
> Investerarpaket
> IR-kontakter

Länkar
> CMD 2017 presentation
> Lundin Petroleum kort översikt
> Reserver och resurser
> Borrprogram 2017
> Uppförandekod

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt