lupe_covers_newwebsite_home_sve3

Vår verksamhet är fokuserad på Norge, där vi utvinner olja och gas på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för hållbara energisystem med låga koldioxidutsläpp

Senaste nyheter

Verksamhet

Edvard Griegfältet

Majoriteten av Lundin Petroleums produktion kommer från nyckeltillgången Edvard Grieg där bolaget är operatör […]
Mer om Edvard Grieg

Johan Sverdrupfältet

Fyndigheten Johan Sverdrup är en av de största oljefyndigheterna som någonsin gjorts på den norska kontinentalsockeln […]
Mer om Johan Sverdrup

Vårt bidrag till FN:s hållbarhetsmål

Lundin Petroleum utvinner energiresurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och bidrar därigenom till hållbara energisystem med lägre koldioxidavtryck. […]

Presentationer

Företagspresentation

> Fler presentationer

Kapitalmarknadsdag 2019

Q4 presentation 2018

Rapporter


Bokslutsrapport 2018

> Fler rapporter


Årsredovisning 2018


Hållbarhetsrapport 2018


Uppförandekod

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.