Senaste nyheter

Verksamhet

Edvard Griegfältet

Majoriteten av Lundin Petroleums produktion kommer från nyckeltillgången Edvard Grieg där bolaget är operatör […]

> Mer om Edvard Grieg

Johan Sverdrupfältet

Fyndigheten Johan Sverdrup är en av de största oljefyndigheterna som någonsin gjorts på den norska kontinentalsockeln […]

> Mer om Johan Sverdrup

300 miljoner år med kolväten

Vad ligger bakom ett producerande oljefält? I denna film har vi komprimerat en historia över 300 miljoner år till endast tio minuter…

Rapporter och presentationer


Årsredovisning 2017
> Fler rapporter


Hållbarhetsrapport 2017
> Fler rapporter


Företagspresentation
> Fler presentationer

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt