lupe_covers_newwebsite_home_sve3

Vår verksamhet är fokuserad på Norge, där vi utvinner olja och gas på ett effektivt och ansvarsfullt sätt för hållbara energisystem med låga koldioxidutsläpp

Senaste nyheter

Verksamhet

Edvard Griegfältet

Majoriteten av Lundin Petroleums produktion kommer från nyckeltillgången Edvard Grieg där bolaget är operatör […]
Mer om Edvard Grieg

Johan Sverdrupfältet

Fyndigheten Johan Sverdrup är en av de största oljefyndigheterna som någonsin gjorts på den norska kontinentalsockeln […]
Mer om Johan Sverdrup

300 miljoner år med kolväten

Vad ligger bakom ett producerande oljefält? I denna film har vi komprimerat en historia över 300 miljoner år till endast tio minuter…

Presentationer

Företagspresentation

> Fler presentationer

Kapitalmarknadsdag 2018

Q2 presentation 2018

Rapporter


Q2 rapport 2018

> Fler rapporter


Årsredovisning 2017


Hållbarhetsrapport 2017


Uppförandekod

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt