Lundin Petroleum

Lundin Petroleum AB, 06.09.2001
IDAG PÅBÖRJAS HANDELN I LUNDIN PETROLEUMS AKTIER

Lundin Petroleum AB (publ) ("Lundin Petroleum") meddelar härmed att handel i Lundin Petroleums aktier påbörjas idag på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen med ticker "LUPE". E. Öhman J:or Fondkommission är bolagets sponsor.

Lundin Petroleum är ett nytt svenskt oberoende olje- och gasprospekteringsbolag, som delades ut till aktieägarna i Lundin Oil AB i samband med Talisman Energy ABs offentliga erbjudande till aktieägarna i Lundin Oil AB.

Lundin Petroleum innehar i huvudsak följande tillgångar: licensandelar i Block 5A och 5 B onshore Sudan och ett 10-procentigt aktieinnehav i Khanty Mansiysk Oil Corporation, ett amerikanskt oljebolag med produktion i Ryssland.

Information till aktieägarna i Lundin Petroleum med anledning av att handel med bolagets aktier påbörjas på Nya Marknaden vid Stockholmsbörsen kan erhållas från:

Lundin Petroleum AB
Hovslagargatan 5
111 48 Stockholm
Tel: +46-8 440 54 50
Fax: +46-8 440 54 59
eller
E. Öhman J:or Fondkommission AB
Att: Lundin Petroleum
Box 7415
103 91 Stockholm
Tel: +46-8 402 51 32
www.ohman.se

För vidare information var vänlig kontakta:
Ian H Lundin
VD
Tel :+41 22 319 66 00
eller
Maria Hamilton,
Informationschef
Tel:+ 46 8 440 54 50